Forskarassistent i biomedicin - Örebro universitet - Universitetslärarjobb i Örebro
Forskarassistent i biomedicin
Örebro universitet / Universitetslärarjobb / Örebro
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora
Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro

Webbprofil vid en anställning som forskarassistent i biomedicin, CFP
204-316/2007 vid Institutionen för klinisk medicin Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är biomedicin. Bakgrund Inom
ramen för forskningssamarbetet inom det medicinska vetenskapsområdet vid Örebro
universitet och universitetssjukhuset i Örebro pågår en uppbyggnad av
forskningen i det biomedicinska området. Syftet är att utveckla en stark
forskningsmiljö som kan ge biomedicinskt/vetenskapligt underlag både till den
kliniska och den biomedicinska forskningen samt därutöver stöd i en kommande
läkarutbildning. Avancerade laboratorietekniker som knyter an till de kliniska
och medicinska laboratorieverksamheterna används. Forskning kring
prognos och behandlingsprediktion vid cancersjukdomar har identifierats som ett
potentiellt starkt forskningsområde. Särskilt fokus läggs då på de vanligaste
cancersjukdomarna. Universitetet önskar förstärka sin kompetens i detta område
genom att inrätta en anställning som forskarassistent inom ämnet klinisk
tumörbiologi med inriktning mot studier av behandlingsresistens vid
hormonberoende bröstcancer. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna
ingår att bedriva egen forskning inom något av profilområdena samt bidra till
utvecklingen av det medicinska vetenskapsområdet vid Örebro universitet och
universitetssjukhuset i Örebro. Behörighet Behörig att anställas
som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk
examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga
som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som
avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand om det finns särskilda
skäl (ledighet pga sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag
inom fackliga organisationer och studentorganisationer, föräldraledighet eller
andra liknande omständigheter). Bedömningsgrunder Vid tillsättning
kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och kunskaper
rörande bröstcancer och dess endokrina behandling. Därutöver förutsätts även
erfarenhet av molekylärgenetiska och biostatistiska metoder. Vi
rekommenderar att ansökan (utan bilagor) skickas via e-post till Registrator ( info@oru.se ) senast sista ansökningsdag och inom
tre veckor kompletteras med fullständiga handlingar i tre ex.. Enligt
Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl.
publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Ansökan Till ansökan, märkt med refnr, bifogas meritförteckning,
kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse/dokumentation för vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de
vetenskapliga skrifter som åberopas (högst tio arbeten). Alla
ansökningshandlingar inskickas i två identiska uppsättningar. Ansökan ska vara
inkommen till Registrator, Örebro universitet, 701 82 Örebro senast den 11
februari 2008.

Publiceringsdatum
2008-01-11

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid. Anställningen är tidsbegränsad i två år med
möjlighet till förlängning med ytterligare två år.

Ersättning
Fast lön. Individuell lönesättning tillämpas.
Facklig företrädare
SACO Owe L Johansson 019-303000 vx.
SEKO Odd Johansson 019-303000 vx.
TCO Eleonor Spansk 019-303000 vx.

Kontakt
akademichef Ulf Tidefelt 019-6026661. ulf.tidefelt@orebroll.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080211 via e-post info@oru.se . se under Platsbeskrivning.... . Ange
referensnummer refnr CFP 204-316/2007

Företag
Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
701 82 ÖREBRO Tel 019-303000
Epost: info@oru.se
Mer information på http://www.oru.se

Jobbnummer
96755

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro universitet: