Föreståndare/socionom

Vitae Omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Karlskrona
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn
Visa alla jobb hos Vitae Omsorg AB i Karlskrona

Kasam Familj består av verksamheterna Kasam Öppenvård, Kasam Familjehemsvård, utredningshemmet Stora Björn och behandlingshemmet Lilla björn.
Kasam Familjs vision är att erbjuda barnet och dess föräldrar/familjehem kvalitetssäkrad och skräddarsydd vård. För att kunna göra detta ställer vi höga krav på det arbete vi utför, men är också måna om skapa förutsättningar för detta.
Vi söker nu en föreståndare till Stora- och Lilla björn med tillträde efter årskiftet med anledning av att nuvarande föreståndare skall tillträda en ny tjänst inom Kasam Familj.
Verksamheten ligger mellan Kalmar och Karlskrona, på gården Kråkerum.
Dina överordnade arbetsuppgifter blir att:
* Leda, utveckla och följa upp verksamheten i enlighet med 3 kap. 5 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF och 5 kap. 1 och 3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSFL- FS 2016:55) om hem för vård eller boende.
* Ansvara för att verksamheten uppfyller kraven i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) där det bl.a. framgår att den som bedriver socialtjänst ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från t.ex. vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, myndigheter och de som bedriver socialtjänst.
Vår företagskultur präglas av en personalgrupp som är innovativa, modiga, självgående, flexibla och strukturerade. Det är därför av vikt att du som ledare kan matcha din personalgrupp utifrån ovannämnda egenskaper.
Innovation innefattar förändringar i en affärsmodell och/eller nya synsätt. Innovation uppstår när vi tänker utifrån verksamhetens behov, som ofta är "utanför boxen", snarare än hur vi brukar göra. Med hjälp av rådgivning, förståelse för marknaden och viljan att utvecklas kan man utveckla produkter utifrån barnets behov, som också indirekt styr verksamhetens behov.
Självledarskap (self leadership) innebär att styra sina tankar och beteenden mot mål (Byrant & Kazan 2012). Självledarskap innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Att förstå vad du ska göra (lyhördhet och kompetens), prioritera vilken ordning det ska göras (prioriteringsarbete) i och se till att du får bra förutsättningar för att göra det (ansvar). Självledarskap skapar fler medarbetare än chefer och på det viset får medarbetarna en mindre ledning. Medarbetare förväntas i allt högre grad att planera sitt arbete och sin tid utan input från sina chefer. Cheferna måste hålla sig till och kommunicera "the big picture/värdegrund" medan medarbetare måste ta större ansvar för att faktiskt leda sig själva.
"Om du inte kan leda dig själv, kan ingen annan göra det heller".
Vi är modiga nog att kunna ställa krav på vår omgivningen (kollegor, uppdragsgivare, familjer/familjehem, externa kontakter, samarbetspartners) med syfte att skapa förutsättning för att tillgodose barnets behov. Vi är modiga nog att kunna ta ansvar för det som är svårt och modiga nog för att be om hjälp när det behövs. Mod för oss är kollegor som tar initiativ och handlar på eget bevåg.
Arbetsuppgifter:
Kundkontakt
Ärendehandledning
Introduktion av nyanställda
Uppföljning av insatser
Verksamhetsutveckling
Arbetsledning
Klientkontakt
Fördelning
Ledning och fördelning av arbetet
Säkerställa att medarbetarnas arbete håller god kvalité och utgår från de riktlinjer som finns
Uppföljning och granskning av journal, observationer, rapporter och utredningsarbete

Krav på socionomutbildning och minst fem års arbetserfarenhet från myndighetsutövning inom barn och familj. Med din ansökan vill vi ha ditt CV och ett kort personligt brev på en halv A4, där du beskriver hur din kompetens matchar vår kravprofil. Märk ansökan med "socionom",
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Publiceringsdatum
2021-08-26

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-09-25

Adress
Vitae Omsorg AB
Norra Kråkerum 216
37378 FÅGELMARA

Jobbnummer
5923501

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera på jobb från Vitae Omsorg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vitae Omsorg AB: