Flyttmedarbetare - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Budjobb / Stockholm
2022-08-10


Visa alla budjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm

Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.

Just nu söker vi flyttpersonal i Stockholm

Publiceringsdatum
2022-08-10

Arbetsuppgifter
Som Flyttpersonal på Hemfrid har du en viktig roll - att ge våra kunder bästa service och hjälpa dem med deras flyttar till sina nya hem. Du jobbar i team om 2-4 personer.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

* Packa och packa upp kundens bohag
* Lasta och säkra lasten på ett säkert sätt så att inga föremål skadas under transport
* Transport av kundens bohag till ny adress
* Bära in kundens saker samt placera dem på önskad plats
* Det kan förekomma att man hjälper till med långtidsflytt med övernattning på hotell

Profil
Som Flyttpersonal söker vi dig som tycker om att samarbeta med dina kollegor och jobba i team. Arbetet som Flyttpersonal är fysiskt krävande och vi söker dig som trivs i ett sådant arbete. Att vara noggrann och punktlig är viktigt för dig. Vi ser även att du är flexibel och har en positiv attityd samt att du drivs av kvalitet och nöjda kunder.

Vi söker dig som kan arbeta flexibla arbetstider under vardagar, där även helg- och kvällsjobb kan förekomma. Du har god kontakt med din Bemanningschef som varje vecka skickar information om dina arbetstider, dina arbetsuppgifter och kundinformation via Hemfrids mobilapp.

Utöver detta ser vi att du:

* Har tidigare erfarenhet från att ha jobbat med flyttservice via ett företag
* Meriterande om du arbetat inom lager, transport eller motsvarande
* Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
* Meriterande om du har B-körkort

Vi erbjuder

Vi har en tydlig ambition - det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda.

* En deltidsanställning på 50-75% sysselsättningsgrad
* Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
* Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring
* Friskvårdsbidrag
* Utbildning inom Flyttservice, med fokus på din utveckling!
* Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
* Gratis mobilabonnemang
* Härliga kollegor från hela världen!

Vill du vara med på vår resa? Ansök nu!

Välkommen till Hemfrid!

* ---------------------------------------------

Hemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We help our customers with services such as cleaning, window cleaning, moving service and much more.

Right now we are looking for movers in Stockholm

Your work assignments

As a mover at Hemfrid, you have an important role - to give our customers the best service and help them with their move to their new home. You work in teams of 2-4 people.

Your work assignments include:

* Pack and unpack the customer's household goods
* Load and secure the load safely so that no objects are damaged during transport
* Transport of the customer's household goods to a new address
* Carry the customer's things and place them in the desired place
* It may happen that you help with long-term relocation with overnight stays in hotels

Your profile

We are looking for you who enjoy working with your colleagues and working in teams. The work as a mover is physically demanding and we are looking for you who enjoy such work. Being accurate and punctual is important to you. We also see that you are flexible and have a positive attitude and that you are driven by quality and satisfied customers.

We are looking for you who can work flexible working hours during weekdays, where weekend and evening jobs can also occur. You have good contact with your Service Delivery Manager who sends information about your working hours, your tasks and customer information via Hemfrid's mobile app every week.

In addition to this, we see that you:

* Has previous experience from having worked with relocation services through a company
* Qualifying if you have worked in warehousing, transport or equivalent
* Speaks and understands basic Swedish or English
* Qualifying if you have a B driving license

We offer

We have a clear ambition - it is to be the industry's best employer. For us, it is a matter of course to offer good conditions for our employees.

* A part-time employment of 50-75% employment rate
* Collective agreements and good employment conditions
* Liability insurance, health insurance, pension insurance
* Wellness allowance
* Training in Relocation Service, with a focus on your development!
* Good opportunities to develop and grow within Hemfrid
* Free mobile subscription
* Lovely colleagues from all over the world!

Do you want to join our journey? Apply now!

Welcome to Hemfrid!

Varaktighet, arbetstid
Deltid Anställningstid enligt överenskommelse

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Hemfrid i Sverige AB

Jobbnummer
6874136


Sökord


Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: