Doktorand/Utbildningsbidrag i Miljövetenskap - Göteborgs universitet Institutionen för kemi - Kemistjobb i Göteborg
Doktorand/Utbildningsbidrag i Miljövetenskap
Göteborgs universitet Institutionen för kemi / Kemistjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla kemistjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet Institutionen för kemi i Göteborg

Tema "Miljöeffekter av syntetiska nanopartiklar - miljökemi och ekotoxikologi"
Med placering vid Institutionen för kemi, Göteborgs universitet.
Projektbeskrivning: De små storlekarna på syntetiska nanopartiklar, deras
stora antal per massa, arrangemenget av atomer på denna skala och ytkemin ger
materialen avancerad reaktivitet och egenskaper, som skiljer sig drastiskt från
dess motvarighet i bulkmaterial. Ökade studier visar att syntetiska
nanopartiklar har oönskade effekter på mänsklig hälsa och på miljön. Vi
välkomnar ansökningar till en doktorandplats i ett tvärvetenskapligt projekt där
målet är att utröna huruvida konventionella riskbedömningsverktyg även lämpar
sig för nanomaterial i akvatiska ekosystem eller huruvida modifikationer är
nödvändiga och isåfall på vilket sätt. Som del av doktorandprojektet
kommer en fallstudie med fysikalisk-kemiskt välkaraktäriserade experiment på ett
urval av syntetiska nanopartiklar (Ag och TiO2) att utföras på akvatiska
bakterier, mikroalger och ekologiska sammhällen av dessa. Tyngdpunkt kommer att
läggas vid kroniska, långtidseffekter av nanopartiklarna på olika nivåer av
biologisk komplexitet genom att använda en rad av olika toxikologiska parametrar
som tillväxt, artsammansättning (pigmentsprofiler eller TGGE mönster). Samtliga
experiment kommer att utföras i en fysiskal-kemiskt kontrollerad miljö och fokus
kommer att läggas på karaktärisering av nanopartikeldispersionerna och
mätning av den aktuella exponeringskoncentrationen genom att använda analytiska
metoder som ljusspridning, field-flow fractionation, ICP-MS och voltammetri.
Interaktioner mellan mikroorganismerna och nanopartiklarna kommer också att
karaktäriseras med hjälp av elektronmikroskopi. Vidare kommer doktoranden att
medverka i utveckling av nya analytiska metoder för att förbättra
miljöexponeringsvärdering av syntetiska nanopartiklar. Dessutom kommer denne
att samarbeta med en annan ny doktorand inom projektet vid Chalmers,
Miljösystemanalys, som kommer att arbeta med emissionsscenarier och
riskbedömning ur ett livscykelanalys-perspektiv. Doktoranden kommer också att
medverka i relevanta aktiviteter i fakultetens nanopartikel-plattform och
ekotoxico-genomic plattform. Anställning: Det 4-åriga
doktorandprogrammet inkluderar 2.75 års forskning och 1.25 år kurser (75
ETCS-points). Projektet förlängs med 1 år om 20 % assistenttjänstgörning och
administration inkluderas. Om så är fallet, kommer den sökande förväntas
undervisa på svenska och engelska. Kvalifikationer: Sökande skall ha
slutfört magisternivå eller likvärdigt i kemi. Tidigare inriktning på studier
inom miljökemi, analytisk kemi, fysikalisk kemi och ekotoxicologi är önskvärt.
Preferens kommer att ges till den som har erfarenhet av relevant
tvärvetenskapligt arbete, samt potential/bevisad förmåga att publicera i
engelska veteskapliga tidskrifter. Vidare information kring den utlysta
tjänsten kan ges av Martin Hassellöv, 031- 7722775, martin.hassellov@chem.gu.se eller
Thomas Backhaus, 031-786 2734 Ansökan, skall innehålla
introduktionsbrev, CV, kopia av examen och utskrift av akademisktinnehåll, 2
referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer och all annan
relevant information (t ex examensarbete) sändes till följande adress:
Institutionen för kemi Göteborgs universitet Att: Britt Björling
412 96 Göteborg Ansökan skall vara inkommen senast 10 januari 2008
Märk ansökan med ref.nr B311 4530/07-mk2.

Publiceringsdatum
2007-12-17

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid. 4-årigt doktorandprogram.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
SACO Martin Björkman tel 031-786 3608.
SEKO Lennart Olsson tel 031-786 1173.
OFR-S Eva Sjögren tel 031-786 1169.

Företag
Göteborgs universitet Institutionen för kemi
Kemivägen 10
Kemivägen 10
412 96 GÖTEBORG Tel 031-7722892

Jobbnummer
79190

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet Institutionen för kemi: