Doktorand med fokus på arbetsliv, hälsa och sjukfrånvaro - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala
Doktorand med fokus på arbetsliv, hälsa och sjukfrånvaro
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver framgångsrik forskning inom ämnesområdena folkhälsovetenskap samt vårdvetenskap.

Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag nio forskargrupper med sammanlagt ca 200 anställda och ytterligare ca 150 anknutna forskare.

Läs mer på https://www.pubcare.uu.se/

Doktoranden kommer att vara placerad i en projektgrupp inom forskargruppen Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom. Forskargruppen bedriver forskning inom ett antal områden med fokus på hälsa, livsstil och rehabilitering, där hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är en del. Doktoranden kommer att vara placerad i denna del av forskargruppen. Här bedrivs forskning om samband mellan arbetsliv, ohälsa och sjukfrånvaro ur ett brett perspektiv som inbegriper 1) faktorer i arbetslivet och i skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv som påverkar hälsa och sjukfrånvaro och 2) interventioner för att främja samverkan och stödja återgång i arbete vid sjukskrivning. Exempel på forskningsprojekt i gruppen är hur epidemier eller pandemier påverkar arbetsmiljö och hälsa i organisationer, hur sexuella och genusbaserade trakasserier påverkar psykisk ohälsa, läkemedelsförskrivning och sjukfrånvaro samt rehabiliteringskoordinatorns roll för minskad sjukskrivning och återgång i arbete. Projektgruppen består av tre docenter, två disputerade forskare, en postdoktor, en doktorand och en forskningsassistent.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Kvinnor i början av arbetslivet har hög sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa i jämförelse med andra grupper. Syftet med projektet som doktoranden ska arbeta i är att öka kunskapen om risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland unga vuxna kvinnor i Sverige. Mer specifikt handlar projektet om att identifiera påverkbara faktorer, såsom organisatorisk och social arbetsmiljö samt socioekonomisk och social status, på olika delar av arbetsmarknaden, med syftet att bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos kvinnor i början av arbetslivet. Data från den Svenska Longitudinella Studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH), en kohort som representerar den svenska arbetande befolkningen, kommer att användas i projektet.

Doktorandens uppdrag är att ta fram en forskningsplan innehållande fyra delarbeten inom ramen för de övergripande frågeställningarna i ovan beskrivna projekt. Arbetsuppgifterna inkluderar att med stöd från handledarna analysera redan insamlade kvantitativa data samt att göra en kvalitativ datainsamling. Utifrån dessa data utvecklas fyra vetenskapliga arbeten för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid. Doktoranden förväntas också delta i forskargruppens gemensamma aktiviteter, såsom forskargruppsmöten.

Behörighet:

- Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

Sökanden ska inneha en magisterexamen eller motsvarande enligt ovan i folkhälsovetenskap, sociologi, psykologi eller annat relevant område. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att analysera kvantitativa och kvalitativa data samt god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i så väl tal som skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Meriterande är att ha arbetat som forskningsassistent med folkhälsovetenskapliga frågeställningar samt att kunna hantera statistikprogram såsom SPSS, STATA, SAS eller motsvarande. Projektet innebär avancerad statistisk modellering så intresse för och gärna goda kunskaper avseende statistik är önskvärt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Nyberg, anna.nyberg@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 januari 2021, UFV-PA 2020/4589.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2020-11-30

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-01-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens

Jobbnummer
5467219

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens: