Doktorand inom idrottsvetenskap

Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) i Stockholm

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor inom ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre Institutionerna Fysisk Aktivitet och Hälsa, Rörelse Kultur och Samhället samt Fysiologi, Nutrition och Biomekanik.

Projektbeskrivning
Doktorandplatsen utlyses inom forskningsprojektet "Individuella muskuloskeletala egenskaper och prestationshöjande löparskor". Doktorandprojektet kommer vara starkt inriktat mot biomekaniska och fysiologiska frågeställningar kring löparnas karakteristika samt prestationsmått under löpning. Syftet med projektet är att besvara frågan varför prestationshöjande skor har större fördelar under löpning för några löpare jämfört med andra. Även skadeaspekter av löpning i dessa skor kommer undersökas.

Behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

* avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
* den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning.

Publiceringsdatum
2022-06-30

Så ansöker du
Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

* Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
* Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
* Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
* CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån, utbildningsbakgrund,
* Förslag på minst två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier:

* förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
* teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
* analytisk förmåga,
* förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
* skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
* förtrogenhet med etiska problemställningar.

För denna doktorandplats beaktas även följande:

* förtrogenhet med programmering och analys i MATLAB och/eller liknande programmeringsplatform
* kunskap inom matematik, fysik eller motsvarande som krävs för förståelsen av för projektet relevant biomekanik
* erfarenhet av biomekaniska mätmetoder såsom kraftdata, kinematik och inversdynamisk beräkning av kraftmoment
* genomförd ingenjörsexamen

Antagning och anställning
Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga villkor
Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

Mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

Vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Arbetstider och omfattning
Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid, enligt högskoleförordningens 5 kap 1-7§. Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Ersättning
Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 14 juli.Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Doktorandtrappa

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-07-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih)

Jobbnummer
6787401

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera på jobb från Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih):