Doktorand i urskogsforskning

Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap / Högskolejobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Publiceringsdatum
2024-06-18

Dina arbetsuppgifter
Torka slår allt hårdare mot Europas ekosystem inklusive svenska skogar.

I Sverige har ny forskning visat att natur- och urskogar klarade torkan 2018 bättre än brukade skogar. Vi vet inte tillräckligt om vad som leder till mer eller mindre torktålighet i skog, och därför inte varför urskogar är mer torktåliga än brukade skogar. Potentiella faktorer inkluderar mängden vatten som finns i landskapet, trädens storlek och djupet på deras rötter, trädens ålder, biodiversitet och markvegetation. Detta projekt kommer studera Sveriges mest naturliga skogar för att förstå varför naturliga skogar har bättre resistens mot torka och vilka konsekvenser detta har för kolinlagring och biologisk mångfald.

Inom forskargruppen har vi tagit fram den enda kända kartan över natur och urskogar i Sverige och etablerat ett nätverk av provytor där vegetation och mark har provtagits. Denna information tillsammans med kompletterande fältdatainsamling kommer att ligga till grund för projektet. Med denna unika information ämnar detta projekt öka vår förståelse om vilka faktorer som ger större torktålighet i våra skogar. Projektet ämnar visa på vad som gör natur och urskogar mer torktåliga än skötta skogar och kartera hur dessa faktorer är representerade i den skötta skogen.Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden kommer antas till doktorandutbildningen i miljövetenskap med arbetsplats på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Miljövetenskap uppfyller den som har:

- Utfört ett självständigt akademiskt arbete omfattande minst 30 högskolepoäng (i.e. masteruppsats). Eller på annat sätt erhållit motsvarande erfarenheter.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Kunskaper inom datorbaserade beräkningar och GIS
- Kunskaper inom programmering
- Examen i naturgeografi, miljövetenskap, ekologi eller närbesläktat ämne.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Anställningsvillkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier enligt HF 5 kap 7§. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %).

Instruktioner för ansökan

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Bifoga namn och kontaktuppgifter på 2 till 4 referenser.

Välkommen att ansöka!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2024-07-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2024/2064".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lunds Universitet (org.nr 202100-3211)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kontakt
Anders Ahlström
0732028487

Jobbnummer
8756309

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap: