Doktorand i retorik - Södertörns högskola - Universitetslärarjobb i Huddinge
Doktorand i retorik
Södertörns högskola / Universitetslärarjobb / Huddinge
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem
Visa alla jobb hos Södertörns högskola i Huddinge

Södertörns högskola söker:

en doktorand i retorik
i samarbete med Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
Dnr 156/22/2008

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Arbete med utbildning, forskning och administration kan dock förekomma i begränsad omfattning (maximalt 20 % av heltid). Doktoranden kommer i detta fall att anställas inom projektet Överhetens odödliga beröm. Rojalistisk hyllningslitteratur som politisk kommunikation i stormaktstidens svenska Östersjövälde ca 1620-1720, vilket är finansierat av Östersjöstiftelsen (projektledare Nils Ekedahl). Syftet med projektet är att utifrån retoriska och kulturteoretiska utgångspunkter undersöka hur den omfattande hyllningslitteratur som under denna period riktades till de svenska regenterna fungerade som medium för politisk kommunikation inom det svenska Östersjöväldet. I projektet ingår en forskningsuppgift avsedd att utföras i form av en doktorsavhandling i retorik. Arbetet med denna ska bedrivas i nära samarbete med övriga deltagare i projektet.

Anställningen förutsätter att den sökande blir antagen till utbildning på forskarnivå i retorik vid Uppsala universitet. Behörig att antas är den som dels har gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng (180 högskolepoäng) eller i huvudsak har förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet, dels inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat om minst 60 poäng (90 högskolepoäng) i ämnet retorik. För att antas till utbildning på forskarnivå i retorik krävs också magisterexamen med retorik, eller annat retorikvetenskapligt relevant ämnesområde, som huvudområde.

De sökande kommer att bedömas på grundval av tidigare studieresultat och andra meriter, grad av självständighet och originalitet samt förmåga att utrycka sig effektivt och klart i skriftlig form. Särskild vikt kommer att läggas vid de sökandes förmåga att lösa den avsedda forskningsuppgiften inom projektet. Intervju kan komma ifråga. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7 §§. För ytterligare information se www.littvet.uu.se/forskarutb.htm .

Doktoranden kommer att vara anställd vid Södertörns högskola och antagen till forskarutbildning i retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Tillträde våren 2008 eller enligt överenskommelse. Doktoranden förväntas delta i kurser och seminarier vid såväl Södertörns högskola som vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning beräknas utifrån en för Södertörns högskola lokalt avtalad lönestege. Sammanlagt får anställning som doktorand vara högst åtta år, dock inte för längre tid än som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år.

Södertörns högskola eftersträvar jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald.

Ansökningshandlingar skall omfatta C-uppsats och D-uppsats, alternativt magisteruppsats, kort CV, eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökningsblankett finns att hämta på www.littvet.uu.se/forskarutb.htm . Därtill ska en kort avhandlingsplan (3-4 sidor) inlämnas. Den sökande uppmanas att ta kontakt med projektledaren för ytterligare information om den forskningsuppgift som doktoranden avses utföra inom projektet och om vad som bör ingå i avhandlingsplanen.

Samtliga ansökningshandlingar ska lämnas in i pappersform. Vi vill ha ansökan i 3 ex.

Obs: Ett ex av kommer att bevaras på högskolan i två år efter anställningsbeslut fattats.

Publiceringsdatum
2008-02-04

Anställningstyp/arbetstider
Tillträde våren 2008 eller elnigt överenskommelse.

Ersättning
Fast lön. Ingångslön för innehavare av doktorandanställning beräknas utifrån en för högskolan lokalt avtalad lönestege.

Kontakt
Nils Ekedahl, 08-608 45 07, nils.ekedahl@sh.se , ämnesansvarig retorik
Johan Svedjedal, 018 - 471 29 42, johan.svedjedal@littvet.uu.se , studierektor forskarutb, Uppsala
Kajsa Sköldvall, 08-608 40 92, kajsa.skjoldvall@sh.se , prefekt

Facklig kontakt
Hannele Lilja, 08-608 42 83, ST
Gunnar Stenberg, 070-316 43 41, SEKO
Carin Jutterström, 08-608 48 64, SACO

Så ansöker du
Ansökan ska vara märkt med dnr.
Sista ansökningsdag 2008-02-25
Ange följande referens när du ansöker: Dnr 156/22/2008
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@sh.se

Företag
Södertörns högskola
14189 HUDDINGE
Telefonnummer: 08 - 608 40 00
Mer information på http://www.sh.se

Jobbnummer
119047

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Södertörns högskola: