Doktorand i rättsvetenskap (miljörätt) - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Doktorand i rättsvetenskap (miljörätt)
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Doktorand i rättsvetenskap (miljörätt) vid Juridiska institutionen
Anställningen som doktorand avser ett forskningsprojekt inom ramen för forskningsprogrammet Mångfald av fåglar i skärgårdslandskapet (Combining sustainable biodiversity and human activities in the Swedish archipelago). Programmet utgörs av ett samarbete mellan Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Programmets övergripande frågeställning är hur fågellivet i det svenska skärgårdslandskapet påverkas av mänskliga aktiviteter och olika ekologiska faktorer samt hur rättsliga instrument kan utformas för att öka lagstiftningens effektivitet i förhållande till de uppsatta miljömålen om biologisk mångfald.
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1-7 .
Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Doktoranden måste ha goda språkkunskaper i engelska. Då det rättsvetenskapliga projektet görs i samverkan med ett doktorandprojekt i en helt annan vetenskaplig disciplin, förutsätter det en god förmåga att samarbeta. Eftersom det finns en större andel kvinnliga doktorander, ser fakulteten gärna manliga sökande.
Ansökan om anställning som doktorand inges på särskild blankett som finns tillgänglig på institutionens hemsida, www.jur.uu.se, se under Forskarutbildning. Då ansökan om anställning samtidigt omfattar ansökan om att bli antagen till forskarutbildningen, ska till ansökan bifogas examensbetyg samt de rättsvetenskapliga arbeten (böcker, artiklar, examensarbeten, manus m.m.), tjänstgöringsbetyg och övrigt som åberopas. Sökanden ska också kort (högst 15.000 tecken utan blanksteg, vilket gör ca. 5-6 A4-sidor) beskriva hur han eller hon vill lägga upp det rättsvetenskapliga projektet (utvecklade frågeställningar, närmare inriktning, metod, disposition). Avsikten med beskrivningen är att sökanden ska ge sin egen syn på projektet och dess möjligheter.
Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.
Tillträde för anställningen är fr.o.m. den 1 augusti 2008. Annat datum kan dock bli aktuellt om överenskommelse kan träffas om detta mellan institutionen och sökanden. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Tjänstetillsättningen förutsätter ett finansieringsavtal mellan universitetet och SLU.
Projektbeskrivningen finns tillgänglig på www.jur.uu.se/personal/Darpö/Forsknings-projekt/Legal instruments to guide human activities and protect nature. Frågor om pro-jektet besvaras av handledaren, docent Jan Darpö (tel. 08/405 3736 eller 018/471 2247, e-post: jan.darpo@jur.uu.se ). Upplysningar om institutionen, doktorandutbildningen och anställningsvillkor ges av studierektor Karin Åhman (tel. 018/471 1998, e-post: ka-rin.ahman@jur.uu.se ) eller forskningssekreterare Maud Rosendal (tel. 018/471 2054, e-post: maud.rosendal@jur.uu.se ).

Publiceringsdatum
2008-03-17

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Den 1 augusti 2008 .

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Välkommen med Din skriftliga ansökan senast den 18 april 2008 under adress: Regi-strator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 UPPSALA eller fax 018-471 2000. Märk ansökan: UFV-PA 2008/738. Om ansökan skickas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
166961

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: