Doktorand i materialkemi - Stockholms Universitet - Kemistjobb i Stockholm
Doktorand i materialkemi
Stockholms Universitet / Kemistjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla kemistjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista dag att ansöka är 2020-02-10.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 150 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i material och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder: röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR, och datormodellering av material med potential för diverse tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning
Projekttitel: Syntes och karakterisering av joniska vätskor som smart responsiva hybridmaterial för smörjning.
Handledare (PI): Professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

För att säkerställa god hälsa och välbefinnande, som är ett av FN: s centrala mål för hållbar utveckling, krävs potenta läkemedel för behandling av sjukdomar. Ett kritiskt steg i läkemedelsutveckling är dess formulering, som involverar kristallisation av den aktiva farmaceutiska ingrediensen (API). De flesta API: er kan anta i olika fasta former (polymorfer). Var och en av formerna har sin egen biotillgänglighet, följaktligen, effektivitet för att fungera som ett läkemedel. Därför måste varje ny form få godkännande av lagstiftningen, men kan också patenteras individuellt. Att använda joniska vätskor (IL, smälta salter vid rumstemperatur som resulterar genom en kombination av stora organiska katjoner och anjoner) istället för konventionella lösningsmedel öppnar helt nya möjligheter för att påverka kristallisationsprocessen. Supramolekylära interaktioner mellan IL och API leder till förändringar i kristallisationens fria energibarriärer, som bestämmer vilken polymorf bildar. Att förstå hur en IL interagerar med ett API i kristallisationsprocessen är nyckeln för den avsiktliga konstruktionen av en IL för robust och tillförlitlig kristallisation av den mest potenta API-formen.

Forskningsuppgifterna inkluderar studiet av kristallisation av API: er från olika jonvätskor med användning av. För detta kommer termisk analys och vibrationsspektroskopi att användas. En särskild tonvikt kommer att ligga på användning av avancerade röntgendiffraktionstekniker, såsom pulver in situ och enkelkristall röntgendiffraktion. Dessa experiment kommer att utföras internt såväl som storskaliga anläggningar som MAXIV (www.maxiv.lu.se). Projektet ligger i gränssnittet mellan materialvetenskap och fast tillståndskemi.

Den framgångsrika kandidaten bör ha en bakgrund inom kemi, materialvetenskap, kemiteknik, kristallografi eller ett relaterat ämne. Projektet omfattar kristallisations- och kristalltillväxtstudier, tillämpning av flera karakteriseringsmetoder, såsom NMR, MS, vibrationsspektroskopi termisk analys samt röntgendiffraktionstekniker. Möjligheten att tillämpa beräkningsmodellering på projektuppgifterna ges. Erfarenhet av dessa metoder är fördelaktigt, även om det inte krävs strikt. För mer information se www.mudring.org.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Se den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor
Se den fullständiga annonsen.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av PI. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Se den fullständiga annonsen.

Publiceringsdatum
2020-01-22

Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem.


OBS! Den ffullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-02-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Stockholms Universitet

Jobbnummer
5054254

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: