Doktorand i byggnadsmekanik med inriktning mot Strukturdynamik - Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund
Doktorand i byggnadsmekanik med inriktning mot Strukturdynamik
Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Avdelningen för byggnadsmekanik, vid Institutionen för byggvetenskaper, erbjuder en arbetsmiljö med bra sammanhållning och engagerade medarbetare.

Vi har ett starkt fokus på god undervisning, ledande forskning och vi har tillgång till utrustning för avancerade datorberäkningar och experimentella mätningar. Du kommer att arbeta i en grupp med forskare som motiveras av att förstå och lösa samhällsutmaningar. Vi drivs av att ta fram ny kunskap som bidrar till att utveckla lösningar till ingenjörsproblem.

En forskarutbildning utgör en möjlighet till att bli expert inom ett forskningsområde och att lära sig god forskningsmetodik, och utgör en grund till en fortsatt karriär inom forskning och utveckling, inom akademin eller industrin.

Ämnesbeskrivning
Den inomvetenskapliga kärnan inom byggnadsmekaniken är strukturmekanik byggd på kontinuummekanikens principer och idealiseringar. Byggnadsmekanik är ett basämne inom bygg- och anläggningsteknik, men tillämpningar finns inom en rad olika konstruktionstekniska områden. Ett centralt tema för byggnadsmekanik är beräkningsmetoder och beräkningsstrategier med inriktning mot datorsimulering inom tillämpad mekanik. Forskningen omfattar även experimentella metoder för verifiering av datormodeller.

Publiceringsdatum
2021-04-23

Dina arbetsuppgifter
Denna utlysning avser forskning inom strukturdynamik med tillämpning på träbyggnad, speciellt massiva byggelement. Forskningsarbetet innefattar utveckling av beräkningsmetoder och modeller för analys av vibrationer i massiva träelement, såsom korslimmat trä, och experimentella undersökningar för verifiering samt utveckling av lösningar för vibrationsreducering.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. I forskningsprojektet ingår det att samverka med byggindustrin i Sverige.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet byggnadsmekanik uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 75 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng, eller
- examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av utveckling av datormodeller för strukturdynamisk analys. Finita elementmetoden är av särskilt intresse.
- Erfarenhet av experimentella tester/undersökningar inom forskarutbildningsämnet, speciellt kopplat till praktiskt arbete i laboratoriemiljö.
- Initiativförmåga

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Anställningsvillkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svar på urvalsfrågorna.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: Snarast Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-05-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Jobbnummer
5714463

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper: