Doktorand - Hållbar etablering av vedartad vegetation - Sveriges lantbruksuniversitet - Datajobb i Lomma
Doktorand - Hållbar etablering av vedartad vegetation
Sveriges lantbruksuniversitet / Datajobb / Lomma
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla datajobb i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Undervisningen och forskningen inom institutionen bedrivs inom fyra tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och ingenjörsvetenskap. Institutionen består av ungefär 80 medarbetare aktiva inom undervisning, forskning och utveckling.

Hållbar etablering av vedartad vegetation på skolgårdar i urbana miljöer som grund för grönare utemiljöer för barn
Innehållsbeskrivning:
Etablering av ny vegetation är av stor betydelse för skolgårdars kvalitet och barns hälsa, men innebär samtidigt utmaningar genom bland annat högt slitage och torka. Idag saknas sammanställd och fördjupad kunskap om lämpliga koncept och artval för hur sådan vegetationsetablering kan bli hållbar. Vi söker därför en starkt motiverad doktorand som kan genomföra studier av etablering av vedartad vegetation på skolgårdar. Arbetet omfattar flera delstudier och metoder, främst växthusförsök, informantintervjuer och etableringsförsök på skolgårdar samt analys av data, vetenskaplig publicering och kommunikation med intressenter. Forskningen genomförs i samarbete mellan de två ämnesgrupperna Stadslandskapets skötsel och förvaltning och Vegetationsbyggnad samt i dialog med ett nätverk av praktiker, skolor och forskare. Projektet finansieras av Formas.

Publiceringsdatum
2019-12-19

Kvalifikationer
Projektet spänner över landskapsarkitektur, hortikultur och hållbar stadsutveckling (hållbarhetsvetenskap). Examen med landskaps- eller hortikulturinriktning eller motsvarande är ett krav, liksom intresse för såväl vedartad vegetation som barns utemiljöer och hållbar stadsutveckling. Erfarenheter från främst försök relaterade till växtanvändning, men även statistiska analyser, rumsliga analyser (GIS) och intervjuer är meriterande. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på såväl svenska (eller annat nordiskt språk) som engelska. Eftersom många interna och externa samarbeten och kontakter ingår i arbetet kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.

Placering:
Alnarp

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde
2020-02-01 eller efter överenskommelse

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-01-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Facklig kontakt
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Sveriges Lantbruksuniversitet

Jobbnummer
5011035

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: