Biträdande universitetslektor i tillämpad fysik - Luleå Tekniska Universitet - Universitetslärarjobb i Luleå
Biträdande universitetslektor i tillämpad fysik
Luleå Tekniska Universitet / Universitetslärarjobb / Luleå
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix
Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för teknikvetenskap och matematik är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare. Institutionen har dessutom stort ansvar för grundläggande och avancerade fysik- och matematikkurser för bl.a. universitetets blivande civilingenjörer och ingenjörer. Institutionen förstärker förnärvarande forsknings- och grundutbildningsplattformen i fysik genom att ämnena experimentell fysik och tillämpad fysik har inrättats.

Experimentell fysik kännetecknas av en experimentellt baserad forskning av beteendet hos materia på nano- och mikroområdet och inbegriper till exempel fundamental materialfysik, kondenserade materiens fysik, och ytfysik. Tillämpad fysik omfattar fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning, det omfattar även grundforskning inom fundamental fysik. Tillsammans stärker dessa två ämnen den omfattande forskning inom större längdskalor som idag bedrivs vid institutionen.

Med denna befattning som universitetslektor i tillämpad fysik vill vi ytterligare befästa vår forskningskompetens inom tillämpad fysik samt undervisningskompetens vad gäller grundläggande och avancerade fysikvid Luleå tekniska universitet. Befattningen ligger organisatoriskt vid institutionen för teknikvetenskap och matematik inom avdelningen för materialvetenskap.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar teoretisk och beräkningsfysik med inriktning mot simuleringar av material som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Publiceringsdatum
2020-10-19

Dina arbetsuppgifter
Den person vi söker ska bedriva forskning samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom sitt forskningsområde. I arbetsuppgifterna ingår elektronstruktur beräkningar med täthetsfunktionalteori och atomistiska simuleringar med hjälp av djupa neurala nätverk, effektiv framställning av högkvalitativ träningsdata, träning av djupa neurala nätverkspotentialer och deras tillämpning inom modellering av högpresterande material (så som nano material, högentropi material och liknande). Utöver detta så inkluderar även arbetsuppgifterna pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:

* Avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet
* Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning)
* Erfarenhet inom följande områden:

* Elektronstruktur beräkningar.
* Modellering av kolnanomaterial.
* Modellering av högentropikeramer.
* Programmering och maskininlärning.

* Erfarenhet av undervisning, kursutveckling och pedagogisk utbildning. Goda kunskaper i svenska språket krävs eftersom huvuddelen av undervisningen sker på svenska.
* Erfarenhet av handledning av studenter.
* Erfarenhet av att söka finansiering.
* Erfarenhet av experimentella metoder så som Svepelektronmikroskop, Röntgenkristallografi och Atomkraftsmikroskopi.
* Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
* Förmåga att samverka med det omgivande samhället.


Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor Andreas Larsson, 0920-49 1848, andreas.1.larsson@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Så ansöker du
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.

Sista dag att ansöka är 9 november 2020
Referensnummer: 3543-2020

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-11-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Luleå Tekniska Universitet

Jobbnummer
5405760

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Luleå Tekniska Universitet: