Biträdande lektor i psykologi - Örebro universitet - Gymnasielärarjobb i Örebro
Biträdande lektor i psykologi
Örebro universitet / Gymnasielärarjobb / Örebro
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla gymnasielärarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora
Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro

Anställningsprofil vid två anställningar som biträdande lektor, (100%) i
psykologi, refnr CFP 203-297/2007 vid Institutionen för beteende-, social-
och rättsvetenskap. Ämnesområde Ämnesområde för anställningen är
psykologi. Ämnesbeskrivning Forskningen i ämnet vid Örebro
universitet studerar utvecklingspsykologiska, arbetslivs- och kliniska frågor
utifrån ett människa-miljö perspektiv, och applicerad forskning (prevention,
promotion och intervention). Arbetsuppgifter Anställningarna, som
har en inriktning mot longitudinell forskning, innebär att bedriva egen
forskning samt bidra till utveckling av vetenskaplig kompetens inom det
utvecklingspsykologiska området vid Örebro universitet. För anställningarna
gäller att 30% avser undervisning vid institutionen för beteende-, social- och
rättsvetenskap på grundutbildningen och psykologprogrammet. Den egna
forskningen, 70 % av anställningarna, inriktas mot longitudinell forskning om
ungdomars och unga vuxnas utveckling över tid. Forskningen kommer att bedrivas
inom Centrum för Utvecklingsforskning ( http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____22581.aspx ).
Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som
har avlagt doktorsexamen i ämnesområdet eller har en utländsk examen som bedöms
motsvara doktorsexamen. I första hand bör de komma ifråga som har avlagt examen
högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen
tidigare bör komma ifråga i första hand om det finns särskilda skäl (ledighet
pga sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga
organisationer och studentorganisationer, föräldraledighet eller andra liknande
omständigheter). Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer
särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet som visats genom egen
forskning inom det beskrivna ämnesområdet. Vid tillsättningen kommer även vikt
att fästas vid pedagogisk skicklighet. Dessutom krävs god förmåga att samverka
med det omgivande samhället, att informera om forskning och utvecklingsarbete
samt ha god samarbetsförmåga. Vid eventuell befordran till lektor
kommer dock den pedagogiska skickligheten att fästas lika stor vikt som vid den
vetenskapliga skickligheten. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi
arkivera en omgång ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet
vunnit laga kraft. Ansökan Till ansökan (märkt med refnr) bifogas
meritförteckning, kopior av betyg/intyg, skriftlig redogörelse/dokumentation för
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning för pedagogisk
meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst tio arbeten).
Ansökan ska vara inkommen till Registrator, Örebro universitet, 701 82 Örebro
senast den 15 december 2007. Vi rekommenderar att ansökan (utan bilagor)
skickas via e-post till Registrator ( info@oru.se ) före sista ansökningsdag och inom tre
veckor efter ansökningstidens utgång kompletteras med fullständiga handlingar i
3 ex.

Publiceringsdatum
2007-10-15

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid. Anställningarna är tidsbegränsade i fyra år.

Ersättning
Fast lön. Individuell lönesättning tillämpas.
Facklig företrädare
Anders Flodin SACO 019-303000.
Odd Johansson SEKO 019-303000.
Eleonor Spansk TCO 019-303000.

Kontakt
professor Håkan Stattin 019-303364. hakan.stattin@bsr.oru.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071215 via e-post info@oru.se . se under Platsbeskrivning.... . Ange
referensnummer refnr CFP 203-297/2007

Företag
Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
701 82 ÖREBRO Tel 019-303000
Epost: info@oru.se
Mer information på http://www.oru.se

Jobbnummer
25568

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro universitet: