Biträdande lektor i pedagogik - Örebro universitet - Universitetslärarjobb i Örebro
Biträdande lektor i pedagogik
Örebro universitet / Universitetslärarjobb / Örebro
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora
Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro

Anställningsprofil vid en anställning som biträdande lektor, (100%) i pedagogik
med inriktning mot specialpedagogik, refnr CFP 203-9/2008 vid pedagogiska
institutionen. Ämnesområde Ämnesområde för anställningen är
pedagogik. Ämnesbeskrivning Pedagogik är till sin karaktär ett
tvär- och mångvetenskapligt ämne med koppling till såväl lärarutbildning och
specialpedagogik som till ämnen som sociologi, filosofi, religionsvetenskap,
psykologi, språkvetenskap, statsvetenskap med flera ämnen. Detta innebär att
ämnet har en väletablerad grund samtidigt som det står öppet för bidrag från nya
forskningsområden och inriktningar. Ämnet vid pedagogiska institutionen
fokuserar och studerar kommunikation, lärande och identitetsfrågor utifrån flera
olika perspektiv. Kommunikation t ex studeras som meningsskapande processer,
textuella praktiker, sociala praktiker, etc utifrån pragmatiska eller
etnografiska perspektiv. Arbetsuppgifter Anställningen, som har en
inriktning mot specialpedagogik, innebär att innehavaren av anställningen
förväntas bidra till att dels utveckla de specialpedagogiska utbildningarna på
grundnivå och avancerad nivå, dels samordna institutionens specialpedagogiska
forskning och bedriva egen forskning som kan förstärka den pågående forskningen
inom området vid institutionen. För anställningen gäller minst 30% undervisning
vid pedagogiska institutionen inom inriktningen. Den egna forskningen inriktas
mot det kompetensområde inom special pedagogik som sökande besitter.
Arbetsuppgifterna består främst i att undervisa och handleda på grund- och
avancerad nivå. I anställningen ingår också att delta i kursutveckling,
administrera, forska, aktivt delta i institutions- och universitetsgemensam
verksamhet samt upprätthålla kontakter med det omgivande samhället.
Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har
avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara
doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst
fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör
komma ifråga i första hand om det finns särskilda skäl (ledighet pga sjukdom,
tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
och studentorganisationer, föräldraledighet eller andra liknande
omständigheter). Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer
särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet som visats genom egen
forskning inom det beskrivna ämnesområdet. Vid tillsättningen kommer även vikt
att fästas vid pedagogisk skicklighet. Dessutom krävs god förmåga att samverka
med det omgivande samhället, att informera om forskning och utvecklingsarbete
samt ha god samarbetsförmåga. Vid eventuell befordran till lektor
kommer dock den pedagogiska skickligheten att fästas lika stor vikt som vid den
vetenskapliga skickligheten. Vi rekommenderar att ansökan (utan
bilagor) skickas via e-post till Registrator ( info@oru.se ) senast sista ansökningsdag och
därefter kompletteras med fullständiga handlingar i 3 ex. Enligt
Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökn handl i 2 år efter
att tillsättn beslutet vunnit laga kraft. Ansökan Till ansökan
(märkt med refnr) bifogas meritförteckn, kopior av betyg/intyg, skrift
redogörelse/dokumentation för vetenskapl o pedagogisk skicklighet (se anvisn för
pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapl skrifter som åberopas (högst 10
arb). Alla ansökn handl inskickas i 3 identiska uppsättn. Ansökan ska vara
inkommen till Registrator, Örebro universitet, 70182 Örebro.

Publiceringsdatum
2008-01-11

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid. Anställningen är tidsbegränsad i fyra år.

Ersättning
Fast lön. Individuell lönesättning tillämpas.
Facklig företrädare
SACO Owe L Johansson 019-303000 vx.
SEKO Odd Johansson 019-303000 vx.
TCO Eleonor Spansk 019-303000 vx.

Kontakt
professor Sangeeta Bagga-Gupta 019-303589. sangeeta.bagga-gupta@pi.oru.se .

prefekt Kerstin Skog-Östlin 019-303942. kerstin.skog-ostlin@pi.oru.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080215 via e-post info@oru.se . se under Platsbeskrivning... . Ange
referensnummer refnr CFP 203-9/2008

Företag
Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
701 82 ÖREBRO Tel 019-303000
Epost: info@oru.se
Mer information på http://www.oru.se

Jobbnummer
96753

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro universitet: