Åtteråsskolan söker lärare till förskoleklass

Gislaveds kommun / Förskollärarjobb / Gislaved
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla förskollärarjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved, Borås, Jönköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2023-08-28

Beskrivning
Åtteråsskolan är en F-3 skola i naturskön miljö med cirka 250 elever som är fördelad i fyra årskurser från förskoleklass till årskurs 3.

Vi arbetar åldershomogent från förskoleklass till årskurs 3. I förskoleklassen finns det tre paralleller och årskurs 1, årskurs 2 samt årskurs 3 är tvåparallelliga.

På skolan finns fem fritidshemsavdelningar; Citronen, Melonen, Smultronet, Vinbäret och Äpplet. Fritidshemmet har cirka 175 inskrivna elever. Vinbäret har fritidsverksamhet för elever i årskurs 3 och på de övriga 4 fritidshemsavdelningarna går elever från förskoleklass till årskurs 2. Fritidshemmen arbetar systematiskt och målmedvetet utifrån följande 5 förmågor: samarbete, ansvar, kommunikation, reflektion och kreativitet.

Pedagogerna är organiserade i ett tvålärarsystem, där två pedagoger med varierande tjänstgöringsgrad delar på ansvaret för en klass. Därutöver finns ytterligare en pedagog, en så kallad femte lärare som arbetar mot båda klasserna i årskurserna. Arbetet i ett tvålärarsystem, med undervisning utifrån sex undervisningsformer, ger större trygghet för både pedagoger och elever. Det bidrar även till en förbättrad studiero för eleverna. Tvålärarsystemet har visat sig vara främjande för ett inkluderande klassrumsklimat. Genom tvålärarsystemet kan vi stötta eleverna i olika undervisningssituationer, förbättra våra elevers förutsättning att nå målen, skapa flera lärandemiljöer och skapa mindre klyftor i klassrummet. Även på våra fritidshemsavdelningar arbetar två pedagoger tillsammans. Årskurs 1-3 har två pedagoger från en fritidshemsavdelning som samverkar med en årskurs och där de tillsammans tillhör ett arbetslag. I förskoleklassen har de fem pedagogerna fördelat sig över tre klasser med två pedagoger som fördelar sitt klassläraruppdrag över två klasser och de övriga tre med ansvar för var sin klass.

Skolan har en organiserad rastverksamhet med rastaktiviteter under förmiddagsraster och tre lunchraster i veckan som planeras, anordnas/genomförs i skolsamverkan av en pedagog från ett av våra fritidshemsavdelningar.

Åtteråsskolan har en väl utvecklad specialpedagogisk verksamhet bestående av en specialpedagog, en specialpedagog tal och språk samt en speciallärare. Specialpedagogiska gruppen har en tydlig uppdragsbeskrivning. På skolan arbetar två förstelärare, med tydliga utformade och anpassade utvecklingsuppdrag utifrån skolans behov. Förstelärarnas uppdrag förändras kontinuerligt för att möta de skiftande behoven hos våra elever.

Skolans elevhälsa har en central roll i skolans arbete, både förebyggande och stödjande. Elevhälsoarbetet på Åtteråsskolan börjar i klassrummet/på fritidshemmet i varje möte mellan elev och pedagog.

Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Åtteråsskolans organisationsschema utgår från skolans vision, skolans systematiska kvalitetsarbete, skolans pedagogiska verksamhet samt nämndens mål.

Skolans vision "På Åtteråsskolan arbetar vi tillsammans för trygghet, glädje, lärande och nyfikenhet" finns levande i hela vår verksamhet, från förskoleklass till årskurs 3 och i fritidshemmet.

Undervisningen på Åtteråsskolan bedrivs utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Skolans matematikundervisning bedrivs från och med hösten 2021 enligt en beprövad undervisningsmodell, TRR, som utvecklats vid Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM).

Dina arbetsuppgifter
- Du kommer att arbeta som lärare i förskoleklass där vi arbetar i ett tvålärarsystem.
- Du och din lärarkollega kommer vara ansvariga lärare som undervisar i helklass, större eller mindre grupp samt enskilt.
- Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans leder och utvecklar det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen.
- Du kommer få engagerade, lösningsfokuserade och legitimerade kollegor som brinner för sitt uppdrag och där ni tillsammans gör skillnad utifrån varje elevs förutsättningar och behov.
- Du kommer ha möjlighet att använda modern teknik i undervisningen då vi i Gislaveds kommun använder lärplattor som en naturlig del i det pedagogiska arbetet i grundskolan.

Kvalifikationer
- Du är legitimerad lärare i Förskoleklass/och/eller i årskurs F-3 samt arbetar systematiskt för att förbättra elevernas förutsättningar att uppnå maximal måluppfyllelse.
- Du är väl förtrogen med Lgr22 och du planerar din undervisning utifrån styrdokumenten.
- Du har erfarenhet av arbete i skola.
- Du är insatt i arbetet med extra anpassningar.
- Du är flexibel både vad gäller innehåll och arbetstider. Allt för att möta våra elever på bästa sätt.
- Du är tydlig, organiserad, välstrukturerad, lyhörd och viktigast av allt - en lagspelare.
- Du är engagerad i ditt uppdrag och brinner för att leda eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
- Du har god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- Du trivs med att leda och/eller driva utvecklingsfrågor, främja nya tankar och idéer med dina kollegor som för Åtteråsskolan framåt.
- Du är lösningsorienterad och har förmåga att skapa god stämning och en god arbetsmiljö.
- Du ser fördelarna med ett kollegialt lärande.
- Du ser att samarbete och samsyn gynnar elevers utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Är du den vi söker? Vill du vara en del av vår framgång och vara med i vårt spännande arbete med att fortsätta utveckla Åtteråsskolan? I så fall ska du söka till oss! Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden.

Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

Anställningsvillkor
Utdrag krävs från belastningsregistret vid anställning.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2023-09-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2023/425".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gislaveds kommun (org.nr 212000-0514)

Arbetsplats
Åtteråsskolan F-3

Kontakt
Eva Kiratsopoulou
0371-81414

Övrig information om företaget/organisationen
Offentliga upphandlingar genomförda av Gislaveds kommun

Jobbnummer
8062054

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Gislaveds kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gislaveds kommun: