Universitetslektor i utbildningsvetenskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i utbildningsvetenskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot digitala medier
vid Institutionen för utbildning, kultur och medier. Arbetsuppgifter:
Undervisning och handledning i digitala medier (företrädesvis inom ämnet
utbildningssociologi) inom institutionens olika typer av utbildningsuppdrag.
Kursledning. Initiering och medverkan i forsknings-, informations-, kursplane-,
utrednings- och utvecklingsarbete. Behörighetskrav: Behörig att
anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Den som skall anställas som universitetslektor skall enligt
anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för
anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för
verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen
av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och
utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Den som erbjuds en anställning tills vidare som universitetslektor
anställs istället tills vidare som professor om hon eller han begärt det och har
behörighet för en sådan anställning. Den som inte uppfyller behörighetskravet
beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper
anställs längst ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om
behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på
begäran övergå i en tillsvidareanställning. Ansökningsförfarande:
Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar: -En
sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska meriter och administrativa meriter
(CV). Denna skall vara styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga
handlingar som åberopas. -Kortfattad skriftlig redogörelse för
vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå
vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt
sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet. -Förteckning
över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland
dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
* De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt
publikationslistan (Obs: endast två exemplar krävs). Förteckningarna skall vara
bestyrkta. -Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer,
provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista
på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom
personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och
samarbetsförmåga. Universitetets anställningsordning och riktlinjer
för anställning av lärare finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och http://www.personalavd.uu.se /.

Publiceringsdatum
2008-01-04

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Tillträde 2008-08-01. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Finn Calander, Prefekt tel. 018-471 2473.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080220. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och inges till Registrator, UFV-PA, 2007/3089, Box 256, 751 05
Uppsala, fax 018-471 20 00, senast den 20 februari 2008. Om ansökan meddelas per
fax skall den kompletteras med originalhandling snarast.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
89351

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: