Universitetslektor i teknologi: fältbaserade växtproduktionssyst - Sveriges lantbruksuniversitet - Universitetslärarjobb i Lomma
Universitetslektor i teknologi: fältbaserade växtproduktionssyst
Sveriges lantbruksuniversitet / Universitetslärarjobb / Lomma
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Lomma, Burlöv, Lund, Staffanstorp
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för biosystem och teknologi
För information om institutionen se: www.slu.se/institutioner/biosystem-teknologi/

Ämnesbeskrivning
Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar forskning, innovation, undervisning och samverkan inom tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena. Framförallt studeras samspelet mellan djur, växter, miljöaspekter, klimatpåverkan och människor i system för en hållbar och konkurrenskraftig produktion.

Området fältbaserade växtproduktionssystem innefattar bland annat undervisning och forskning kring maskiner och teknik för hållbar växtproduktion för lantbruk och trädgård, minskning av insatser och förluster, förbehandling av biomassa för olika användningsområden samt effektivisering av skördemoment och logistiska moment för lägre energiförbrukning och bättre ekonomi. Inom ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion bedrivs även forskning inom systemanalys, digitaliseringsstrategier och byggnadsteknik.

Publiceringsdatum
2019-11-15

Dina arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska bedriva forskning, undervisning och samverkan inom teknologi med inriktning mot fältbaserade agrara och hortikulturella odlingssystem. Universitetslektorn ska bidra till och utveckla undervisningen inom ämnet, främst inom lantmästare-kandidatprogrammet och trädgårdsingenjör: odling-kandidatprogrammet, men även inom mastersprogrammen Agroecology och Horticultural Science.

Universitetslektorn ska utveckla forskning och utbildning i samarbete med övriga forskare och lärare inom teknologiområdet och närstående ämnen vid SLU. Samverkan med företag och andra aktörer i kunskapssystemet är en viktig del i arbetsuppgifterna. Det förväntas att universitetslektorn utvecklar nationella och internationella nätverk och samarbeten inom akademin samt med myndigheter, näringsliv och samhälle, bidrar till institutionens och fakultetens strategiska utveckling samt aktivt söker externa forskningsmedel.

Anställningen innefattar cirka 50 % undervisning och cirka 50 % forskning och samverkan.

Behörighet
Den sökande ska:

* ha avlagt doktorsexamen i ämnet teknologi eller annat relevant ämne
* ha dokumenterad kompetens inom anställningens ämnesområde
* ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
* ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning på lägst mastersnivå
* vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag samt ha publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet
* ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, eller annat skandinaviskt språk, samt engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

* förmåga att planera och genomföra undervisning på grund- och avancerad nivå
* förmåga att handleda studenter
* förmåga att bedriva studentaktiverande undervisning samt undervisning i fält
* förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Den sökande ska redovisa sin pedagogiska grundsyn och kunna visa hur denna kommit till tillämpning. Erfarenheter av modern undervisningspedagogik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande, är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:

* genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
* förmåga att självständigt initiera, leda och bedriva innovativ forskning
* erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel
* erfarenhet av mer än en forskningsmiljö
* förmåga att se helheten och koppla sin forskning till en hållbar utveckling

Vidare beaktas:

* dokumenterad praktisk erfarenhet av att arbeta med fältbaserade växtproduktionssystem
* förmåga att kommunicera och samarbeta
* förmåga att samverka med det omgivande samhället
* förmåga att informera om pågående forskning och utvecklingsarbete

Sista ansökningsdatum:
2020-01-15

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här, https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/anstallningar/lararanstallningar-mm/anstallning-av-larare1/

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Facklig kontakt
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-01-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Sveriges Lantbruksuniversitet

Jobbnummer
4958861

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: