Universitetslektor i omvårdnad - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Universitetslektor i omvårdnad
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
2019-03-07

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetslektor i omvårdnad (1-2 personer)

Publiceringsdatum
2019-03-07

Dina arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I anställningen ingår planering, genomförande (undervisning, handledning och examination), kursutveckling och utvärdering av utbildningsmoment. Arbetet som universitetslektor innebär samarbete med kollegor såväl inom som utom ämnesområdet, varför god samarbetsförmåga är viktigt. Arbetet som universitetslektor innebär en hög grad av självständighet i arbetets planering. Arbetet som universitetslektor innebär också att självständigt bedriva forskning och handleda doktorander. Erfarenhet av undervisning på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram är meriterande.

Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen vara undervisning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammens teoretiska och verksamhetsförlagda undervisning. Därför är sjuksköterskeexamen ett krav. Docentkompetens är meriterande, liksom specialistsjuksköterskeexamen.

Sökande skall behärska muntlig och skriftlig kommunikation i det svenska språket då det är universitetets undervisningsspråk. Undervisning sker huvudsakligen på svenska men även engelska förekommer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Facklig kontakt
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor
Flertalet av våra Universitetslektorer inom Institutionen för medicin och hälsa är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10389&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2019-04-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Linköpings Universitet

Adress
Linköpings Universitet
Linköpings universitet
58183 Linköping

Kontorsadress
Linköpings universitet

Jobbnummer
4654846


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: