Universitetslektor i offentlig rätt - Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen - Universitetslärarjobb i Lund
Universitetslektor i offentlig rätt
Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen / Universitetslärarjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.seÄmne:

Offentlig rätt

Ämnesbeskrivning:
Offentlig rätt omfattar den del av juridiken som rör maktutövningen i riksdag, regering, kommuner och annan offentlig förvaltning.

Till den offentliga rätten räknas framför allt ämnena statsrätt (konstitutionell rätt), allmän förvaltningsrätt inklusive förvaltningsprocessrätt samt områden inom speciell förvaltningsrätt.

Publiceringsdatum
2021-04-15

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att genom undervisning vidareutveckla en stimulerande utbildningsmiljö. I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom ramen för juristprogrammets grundnivå och avancerade nivå. Det kan också ingå undervisning inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar. Undervisningen omfattar främst klassrumsundervisning, uppsatshandledning, kursutveckling och administration. I arbetsuppgifterna kan även ingå att utarbeta och spela in videoföreläsningar. Undervisningen sker på såväl svenska som engelska. De ämnesområden som främst aktualiseras är allmän förvaltningsrätt, inklusive förvaltningsprocessrätt, och statsrätt. Vidare ingår handledning och examination av uppsatser inom kursen Rättsvetenskaplig uppsats på juristprogrammets sjätte termin. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.
Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrund:
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
* god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
* god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
* förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
* förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper och undervisningserfarenhet i svensk offentlig rätt, i synnerhet statsrätt och allmän förvaltningsrätt inklusive förvaltningsprocessrätt.

Särskild vikt kommer även att fästas vid erfarenhet av att undervisa på distans med användning av olika tekniska lösningar, inkluderat erfarenhet av att examinera på distans.

Då arbetsuppgifterna kan omfatta undervisning på såväl svenska som engelska är erfarenhet av att undervisa och examinera på nämnda språk meriterande. För undervisning på det svenska juristprogrammet är erfarenhet av att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk ett krav. Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av examination på grund och avancerad nivå. Då uppsatshandledning och examination ingår i arbetsuppgifterna, fästs även vikt vid kunskaper i akademiskt skrivande och erfarenhet av handledning av skriftliga uppgifter.

Vikt kommer också att fästas vid administrativ och annan skicklighet samt personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anvisningar för ansökan:
Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.
Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Lina Mårtensson, Box 207, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post.
Ansökan ska innehålla uppgifter i enlighet med handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj. Handläggningsordning 2013 och riktlinjer för akademisk meritportfölj hittar du via följande länk: http:// www.jur.lu.se/#!anstallningochdocentur
Ansökan ska innehålla
1. Personligt brev
2. Kortfattad curriculum vitae (CV )
3. Utvalda publikationer
4. Vetenskapliga meriter
5. Pedagogiska meriter
6. Ledarskap och administration
7. Samverkan med det omgivande samhället
8. Andra relevanta meriter

Varaktighet

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 1 september 2021 eller enligt överenskommelse till och med 31 januari 2022.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-04-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Jobbnummer
5692935

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen: