Universitetslektor i missionsvetenskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i missionsvetenskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Universitetslektor i missionsvetenskap 40 %, vid Teologiska
institutionen. Tidsbegränsad anställning med tillträde snarast, t o m 2008-06-30
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och
administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt
handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att följa
utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som
har betydelse för arbetet vid universitetet. I anställningen ingår främst
undervisning i missionsvetenskap samt undervisning på ämnesövergripande kurser
vid Teologiska institutionen Behörighetskrav: Behörig att anställas
som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt
doktorsexamen eller har motsvarande dokumenterad vetenskaplig kompetens,
genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande dokumenterade kunskaper och visat pedagogisk skicklighet.
Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall
enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs
för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått
för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning.
Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande
och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas
vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer
att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga
skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att
tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
samt handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för
anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av
lärare. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den
som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom
dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och
utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av
verksamheten. Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmåga att
samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och
utvecklingsarbete kommer att beaktas. Administrativ skicklighet visas genom
förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet
och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om
forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex
medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt
genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan
räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter
och erfarenheter. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för
anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-10-31

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Deltid. Dagtid. 40 %.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Prefekt Mikael Stenmark, tel 018-471 2181.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071119. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och inges till Registrator, UFV-PA 2007/2313, Box 256, 751 05
Uppsala, fax 018-471 2000. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras
med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
42055

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: