Universitetslektor i folkrätt - Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen - Universitetslärarjobb i Lund
Universitetslektor i folkrätt
Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen / Universitetslärarjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.seÄmne

Folkrätt

Ämnesbeskrivning

Folkrätt, så som begreppet vanligen definieras, innefattar regler och principer rörande staters och internationella organisationers handlande och inbördes mellanhavanden, liksom i viss mån deras förhållande till fysiska och juridiska personer (jfr The American Law Institute, Restatement of the Law, Third).


Publiceringsdatum
2017-10-19

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning i folkrätt på juridiska fakultetens engelskspråkiga mastersprogram i internationella mänskliga rättigheter, exempelvis kursansvar för vissa av programmets kurser och biträdande programansvar. Undervisning inom andra juridiska ämnesområden ingår emellertid också. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa på juristprogrammets grund- och fördjupningskursnivå, att handleda och examinera examensarbeten och kandidatuppsatser på termin 6, att undervisa inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar samt att handleda doktorander. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander, studenter samt det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö samt bidra till fakultetens övriga verksamhet, såsom att ta på sig förtroende- och ledningsuppdrag. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt medverka till en utveckling av forskningsmiljön i folkrätt. Fakultetens forskare och lärare förväntas i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen i folkrätt eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen i folkrätt eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

* God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.

* God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

* Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.

* Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.

* Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

* Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska. Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i folkrätt, inklusive mänskliga rättigheter.

Vikt kommer också att fästas vid:

* Bred ämnesmässig kompetens.

* Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel.

* Dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer.

Anvisningar för ansökan:

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas i enlighet med den akademiska meritportföljen och ska innehålla följande:

* Personligt brev

* Kortfattad CV

* Vetenskaplig meritportfölj med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen/forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenhet och meriter)

* Fullständig publikationslista

* Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga 5 vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. De åberopade 6 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns.

* Pedagogisk meritportfölj med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)

* Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Anställningsvillkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: 2018-04-02 eller enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-11-19
Ange följande referens när du ansöker: PA2017/3258
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Per Nilsén +46462221042

Företag
Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Adress
Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen
Lilla Gråbrödersgatan 4
22222 Lund

Kontorsadress
Lilla Gråbrödersgatan 4

Jobbnummer
3756989

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen: