Universitetslektor i biologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i biologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i biologi, särskilt akvatisk biogeokemi vid Institutionen för ekologi och evolution, avdelningen för limnologi.
Befattningen ingår i en riktad satsning i samarbete med institutionen för geovetenskaper med avseende på inlandsvattnens roll i kolets globala kretslopp.
Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet innefattar storskaliga mönster såväl som mekanismer och processer med avseende på omvandlingar av organiskt kol i inlandsvattnen, inklusive lagring i sediment och avgång som metan och koldioxid. I samarbete med meteorologer skall även utbytet av gaser mellan vatten och atmosfär studeras.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Arbetsuppgifterna innefattar kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Innehavaren av befattningen förväntas bidra till att utveckla institutionens forsknings- och undervisningsprofil samt driva och medverka i ansökningar om externa forskningsmedel.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom akvatisk biogeokemi. Förmåga till tvärvetenskapligt samarbete innefattande ekosystemekologi, biogeokemi och geovetenskap är viktig.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Ansökningsförfarande: Se http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller rekvirera från Jenny.Lundstrom@uadm.uu.se .
Upplysningar: Besök gärna http://www.ebc.uu.se/limno/ för information om avdelningen för limnologi.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-07

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/788 Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 29 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Professor Lars Tranvik, tel. 018-471 2722, lars.tranvik@ebc.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
184556

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: