Universitetslektor i beteendefarmakologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i beteendefarmakologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 110 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tio forskargrupper med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom biokemi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri och toxikologi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Huvuddelen av arbetsuppgifterna omfattar undervisning inom farmakologi på grundnivå, beteendefarmakologi och veterinärfarmakologi på avancerad nivå och forskarnivå samt in vivo-modeller på alla nivåer.  Den sökande förväntas delta i utbildningar inom beroendeområdet riktade till allmänheten. Till undervisning hör även kursansvar och kursadministration. Därtill kommer handledning av fördjupningsarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen och vidareutveckla kurser inom det egna ämnesområdet, och följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Undervisning i in vivo-metodik och etik ingår. Forskning ingår med placering i gruppen Neuropharmacology, Addiction and Behaviour där forskning bedrivs med fokus på frågeställningar rörande individuella skillnader i drogeffekter, beteende och beroendeutveckling. Den sökande förväntas utveckla och stärka detta område.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Den sökande ska ha dokumenterad god förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att läggas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska erfarenhet av och förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 8. Vid prövning av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt läggas vid erfarenhet av undervisning inom beteende-, neuro- och veterinärfarmakologi. Undervisning inom experimentell metodik, in vivo-modeller och etik inom ämnesområdet är meriterande. Farmaceutisk grundexamen är meriterande. Kompetens motsvarande docentnivå är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även RB § 7. Vid prövning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av neurobiologisk beteendeforskning och utveckling av användning av etologiskt förankrade experimentella modeller i olika djurslag.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ erfarenhet och skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer särskilt att beaktas. Erfarenhet av kurser riktade till allmänheten och dokumenterad god förmåga att ge populärvetenskaplig muntlig och skriftlig information inom ämnesområdet är meriterande. Erfarenhet av etiska frågeställningar inom in vivo-metodik inkl. nämndarbete och regelverk är en merit. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och  RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ingrid Nylander, tel 018-471 4163, e-mail: Ingrid.Nylander@farmbio.uu.se

Anställningsordning för Uppsala universitet finns på: Mål och regler för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdes hemsida. Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

Välkommen med din ansökan som bör vara skriven på Engelska senast den 9 oktober 2013. UFV-PA 2013/2351. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Universitetslektor i beteendefarmakologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen och en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.

Publiceringsdatum
2013-09-11

Arbetstider och omfattning
100% tillsvidareanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2013-10-09
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2013/2351
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Facklig kontakt
Anders Grundström, Saco-rådet 018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST 018-471 1997
Stefan Djurström, Seko 018-471 3315

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 Uppsala

Jobbnummer
1650217

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: