Universitetslektor i arkeologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i arkeologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antik
historia. Anställningen är på 50% och sker under förutsättning att erforderliga
medel erhålles. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning,
forskning och administration. Undervisningsuppgifterna består framför allt av
ansvar för och utförande av GIS-undervisning (Geographical Information Systems)
på grundutbildningen inom de ämnen som institutionen företräder (arkeologi,
antikens kultur och samhällsliv och egyptologi), men GIS-kurser på högre nivå
kan också bli aktuella. Till det kommer viss undervisning såväl i arkeologi som
arkeologi med inriktning mot afrikansk och jämförande arkeologi. Den anställde
får även ansvar för GIS-laboratoriet, dess utveckling och samarbeten med andra
aktörer inom ramen för GIS-verksamheten. Behörighetskrav: Behörig att
anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som
skall anställas som universitetslektor skall enligt anställningsordningen även
ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om
särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet
relevant högskolepedagogisk utbildning. Den pedagogiska skickligheten skall vara
väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna
undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna
undervisa på svenska inom två år. Den som erbjuds en anställning tills
vidare som universitetslektor anställs i stället tills vidare som professor om
hon eller han begärt det och har behörighet för en sådan anställning.
Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk
utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst ett år med
möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under
denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en
tillsvidareanställning. Bedömningsgrunder Se universitetets hemsida www.uu.se under
rubriken Lediga anställningar. Ansökningsförfarande: Ansökan ska inges
i två exemplar och omfatta .merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade
kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas .kortfattad redogörelse
för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet .kortfattad beskrivning av
planerad forskning .förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
som åberopas. Sökanden skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra
arbeten som åberopas i första hand .de vetenskapliga arbetena (högst 10
stycken) som åberopas i första hand Upplysningar om anställningen
lämnas av institutionens prefekt professor Gullög Nordquist, e-post Gullog.Nordquist@arkeologi.uu.se , tel 018-471 2897. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-11-19

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Deltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080108. Ansökan med angivande av dnr UFV-PA 2007/2475
ska ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges till Registrator, Box
256, 751 05 Uppsala, fax 018 - 471 2000, senast den 8 januari 2008. Om ansökan
meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom
en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
63697

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: