Universitetslektor/adjunkt i sociologi - Högskolan i Borås - Universitetslärarjobb i Borås
Universitetslektor/adjunkt i sociologi
Högskolan i Borås / Universitetslärarjobb / Borås
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn
Visa alla jobb hos Högskolan i Borås i Borås

Institutionen för pedagogik söker
Universitetslektor/adjunkt i sociologi. Dnr 226-08-40
I anställningen som universitetslektor/adjunkt ingår att bedriva forskning/utvecklingsarbete och ut-bildning samt administrativt arbete. Till uppgiften hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesom-rådet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor i sociologi skall medverka i såväl grundutbildning som utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå, samt bedriva egen forskning relaterad till institutionens målsättningar och verk-samhet. Arbetsuppgifterna vid Högskolan i Borås och Campus Varberg inkluderar undervisning, hand-ledning samt forskningsverksamhet (lektor) inom institutionens program samt i övriga verksamheter som bedrivs som uppdragsutbildning, fristående ämnen eller kurser. Den anställde skall bidra till ut-bildning och kunskapsutveckling i tvärvetenskapliga miljöer och delta aktivt i den dagliga verksamhe-ten.
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, har genomgått högskolepedago-gisk utbildning 15 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet. Kursen i högskolepedagogik 15 hp kan läsas under de två första anställningsåren. Doku-menterat forsknings- och utvecklingsarbete liksom dokumenterad erfarenhet av handledning på högre nivå, samt internationellt samarbete inom området är en merit. Intresse för utvecklingsarbete inom området förutsätts. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i sociologi är den som avlagt magisterexamen i socio-logi samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp eller på annat sätt förvärvat motsva-rande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet. Kursen i högskolepedagogik 15 hp kan läsas under de två första anställningsåren.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt erfarenhet av arbete mot näringsliv och offentlig verk-samhet med utgångspunkter i sociologin är särskilt meriterande. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamheten med studenter och personal samt ha förmåga att samverka, integre-ra och informera om det egna forskningsarbetet i grundutbildning och mot det omgivande samhället.
För upplysningar om anställningen kontakta prefekt Anneli Schwartz. Fackliga företrädare är Agneta Zetterlund för SACO, Lars Seldén för ST och Sonja Kihlström för Lärarförbundet.
Till ansökan som lektor (märkt med dnr) bifogas styrkt merit- och tjänsteförteckning, skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inkl en självvärde-ring, en publikationslista samt högst sju publicerade arbeten eller andra meriter man vill åberopa. Samtliga an-sökningshandlingar och skrifter inlämnas i 3 exemplar. Högskolan har utarbetat en meritportfölj till hjälp för den sökande när meriter redovisas. Den finns på hemsidan under lediga tjänster. Eventuell begäran att anställas som professor skall redovisas tydligt i ansökan.
Ansökningshandlingar med referenser och löneanspråk skall vara högskolan tillhanda senast
2008-05-05 under adress: HÖGSKOLAN I BORÅS, Registrator, 501 90 BORÅS
Tfn 033-435 40 00

Publiceringsdatum
2008-04-07

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-05

Företag
Högskolan i Borås

Adress
Högskolan i Borås
50190 BORÅS

Kontorsadress
Allégatan 1
BORÅS

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 033-4354000

Jobbnummer
184214

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Borås: