Universitetslektor - socialt arbete - Linnéuniversitetet - Universitetslärarjobb i Växjö
Universitetslektor - socialt arbete
Linnéuniversitetet / Universitetslärarjobb / Växjö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo
Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen

Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare

Växjö

Anställningens omfattning

Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

Publiceringsdatum
2017-04-06

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifternabeståravutbildningsplanering,undervisningochexamination inom socionomprogrammet och inom masterprogrammet i socialt arbete samt friståendekurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.Planering av verksamhetsförlagd utbildning kan utgöra ytterligare arbetsuppgifter. Anställningeninnebärocksåforsknings­ochutvecklingsarbetesamtkaninnehållasamverkansuppdrag. Undervisningen berörfrämstteoribildninginomämnetskärnområdenochdetsocialaarbetesmetoder.Vierbjuderenaktivforskningsmiljöochvärdesättermedarbetaresominitierarochbedriverforsknings­ochutvecklingsarbeteinomämnesområdet.Anställningeninnebärävensamverkanmedandraforskareochomgivandesamhällenationelltochinternationellt,samtaktivtdeltagandeiinstitutionensinreochyttrearbete.Deflestaavinstitutionenskurserharistörreellermindreomfattninginslagavflexibelundervisningvilketkräverfärdighetiattundervisamedhjälpavolikadigitalaredskap.Samarbetsförmågaochflexibilitetär egenskaper som harstorbetydelse, såvälirelationtillstudentgruppsominomarbetslagochforskningsmiljöer.Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.För behörighet till denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande vetenskaplig ämnes kompetens, dokumenterad vetenskaplig skicklighet, dokumenterad samarbetsförmåga och dokumenterad pedagogisk skicklighet. För anställningen krävs dessutom genomgången behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper** Kan tillhandahållas av Linnéuniversitetet vid anställning.Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.Meriterande i övrigt är erfarenhetavundervisning,handledning,examinationochforskninginomämnesområden med relevans för socialtarbete samt egenerfarenhetav professionellt socialt arbete.När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.Kontakt
Prefekt: Helene Jacobson Pettersson, helene.jacobson.pettersson@lnu.se 0480-446968

Personalkonsult: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480-446078Välkommen med din ansökan 30 april 2017!

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Linnéuniversitetet

Adress
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet 35195 Växjö
35195 Växjö

Kontorsadress
Linnéuniversitetet 35195 Växjö

Jobbnummer
3421741

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linnéuniversitetet: