Universitetsadjunkter i omvårdnad - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Universitetsadjunkter i omvårdnad
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
2019-03-07

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicin och hälsa (IMH) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imh

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetsadjunkt i omvårdnad (1-2 personer)
med placering vid Institutionen för medicin och hälsa

Ämnesområde
Omvårdnad

Beskrivning av ämnesområdet
Omvårdnad är en vetenskap om människan under hela livscykeln. Undervisning och forskning inom området fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att bevara och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död. Ämnesområdet fokuserar även på effekterna av behandling och vård, resurser för vård och omvårdnadsmiljö samt ett organisatoriskt perspektiv. I fokus finns samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I anställningen ingår planering, genomförande (undervisning, handledning och examination), kursutveckling och utvärdering av utbildningsmoment. Arbetet som universitetsadjunkt innebär samarbete med kollegor såväl inom som utom ämnesområdet, varför god samarbetsförmåga är viktigt. Arbetet som universitetsadjunkt innebär en hög grad av självständighet i arbetets planering. Erfarenhet av undervisning på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram är meriterande. För denna anställning kommer undervisningen ske företrädesvis på grundnivå.

Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen vara undervisning inom sjuksköterskeprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda undervisning. Därför är sjuksköterskeexamen ett krav. Det är för denna anställning meriterande med specialistsjuksköterske- eller barnmorskeexamen.

Sökande skall behärska muntlig och skriftlig kommunikation i det svenska språket då det är universitetets undervisningsspråk. Undervisning sker huvudsakligen på svenska men även engelska förekommer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Publiceringsdatum
2019-03-07

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 mars 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Flertalet av våra adjunkter inom Institutionen för medicin och hälsa är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2019-03-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Sussanne Börjeson, Professor sussanne.borjeson@liu.se +46 13 28 28 58

Företag
Linköpings Universitet

Adress
Linköpings Universitet
Linköpings universitet
58183 Linköping

Kontorsadress
Linköpings universitet

Jobbnummer
4654938


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: