Universitetsadjunkt i omvårdnad - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Norrköping
Universitetsadjunkt i omvårdnad
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Norrköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar 1-2 anställningar som vikarierande Universitetsadjunkter i omvårdnad på vardera 50% av heltidsanställning med placering vid Institutionen för hälsa medicin och vård, placeringsort Norrköping.

Ämnesområde
Omvårdnad.

Beskrivning av ämnesområdet
Omvårdnad fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.
Inom omvårdnadsvetenskap studeras även effekter av behandling och vård, resurser för vård och omvårdnadsmiljö. Forskningen har även ett organisatoriskt perspektiv. I fokus finns samspelet mellan vårdare, vårdtagare och närstående genom hela vårdkedjan.

Vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa bedrivs forskning inom olika delar av omvårdnadsvetenskap såväl som grundutbildning främst på sjuksköterskeprogrammet samt inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Avdelningen är placerad på Campus Norrköping samt Campus US. Tjänsten är placerad på Campus Norrköping.

Arbetsuppgifter
Vi söker en till två adjunkter med inriktning på utbildning inom omvårdnad med kompetens inom områdena distriktssjukvård eller vård av äldre. Uppdragen omfattar undervisning i såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning, handledning på grund- och avancerad nivå, samt visst administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I anställningen som universitetsadjunkt i omvårdnad ingår planering, genomförande (undervisning, handledning och examination), kursutveckling och utvärdering av utbildning. För den aktuella tjänsten kommer särskilt ansvar ligga inom utbildning på avancerad nivå med fokus på distriktssjukvård på avancerad nivå.

Sjuksköterskeexamen samt magisterexamen är ett krav för anställningen då huvuddelen av undervisningen kommer att vara inom sjuksköterskeprogrammets och specialistsjuksköterskeprogrammets teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssjuksköterska och/eller vård av äldre är särskilt meriterande, annan specialistsjuksköterskeexamen ses också som meriterande men i lägre omfattning än distriktssköterske- eller äldrevårds specialistexamen. Även tidigare erfarenhet av undervisning på sjuksköterskeprogrammet och erfarenhet av kursansvar är meriterande.

Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga då samverkan sker inom den egna enheten, inom institutionen, med övriga enheter inom LiU, samt med region/kommun.

Undervisning kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen. För denna anställning måste sökande också vara legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av eller ämnesmässig kunskap i administration och ledning är också meriterande då delar av arbetsuppgifterna innebär lednings- och utvecklingsansvar för kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Tillträde
20200901 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat för perioden 200901 t o m 210131.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 juli 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för hälsa, medicin och vård är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
Deltid/ Ej specificerat

Publiceringsdatum
2020-06-24

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-07-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Linköpings Universitet

Jobbnummer
5274483

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: