Två universitetslektorer i omvårdnad - Luleå Tekniska Universitet - Universitetslärarjobb i Luleå
Två universitetslektorer i omvårdnad
Luleå Tekniska Universitet / Universitetslärarjobb / Luleå
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn
Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå

Befattningen som lektor i omvårdnad är placerad vid Institutionen för
hälsovetenskap. Vid institutionen finns utbildningar för sjuksköterske-,
röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast- och receptarieexamen.
Lektor i omvårdnad är ämnesmässigt knuten till utbildningarna till
sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistutbildning av sjuksköterskor,
fristående kurser i omvårdnad och andra kurser för sjuksköterskor samt
forskarutbildning. Undervisning inom andra program kan vara aktuell.
Vid Institutionen för hälsovetenskap finns forskningsämnena omvårdnad och
sjukgymnastik inrättade. Forskarutbildning finns dessutom inom ämnesområdet
Hälsovetenskap och social omsorg. Vid institutionen finns ett Centrum
för distansöverbryggande hälso- och sjukvård (CDH). Inom institutionen och CDH
bedrivs forskning inom hälsa, vård och välfärd. Ämnesbeskrivning
Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra
handlingar som hör till det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa/friskhet,
förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet.
Arbetsuppgifter Universitetslektor är tillsammans med professor och
övriga lektorer i ämnet ansvarig för utvecklingen av ämnet omvårdnad både på
grund- och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i
omvårdnad omfattar undervisning, handledning och examination i grund-, avancerad
och forskarnivå inom ämnet, handledning av forskarstuderande samt forskning. I
tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det
omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation till samhället.
Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor i omvårdnad
är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn tagen till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen. Aktuell för tjänsten skall också ha genomgått högskolepedagogisk
utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat
pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den
pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande
förhållanden enligt ovan. (Ur Högskoleförordningen 4:7)
Bedömningsgrunder Vid tillsättning av tjänsten skall
bedömningsgrunder enligt nedanstående prioritetsordning gälla:
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av handledning av
forskarstuderande Erfarenhet av och förmåga att bidra till att söka och
erhålla extern finansiering för forskning Erfarenhet av handledning samt
examination av uppsatser på C och D-nivå. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda
och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga,
flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara
betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det
omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella
och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av
tjänsten. För anställningen gäller att den sökande skall vara
legitimerad sjuksköterska samt kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska,
norska, danska) och/eller engelska.

Publiceringsdatum
2007-11-20

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Tillträde enligt överenskommelse. Heltid. Dagtid. Enligt avtal.

Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns.

Kontakt
Docent Siv Söderberg, avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad, tfn 0920-49 38
18, mobil 070-377 58. siv.soderberg@ltu.se .
Upplysningar om tillsättningsförfarandet lämnas av Marie Asplund Höglund 0920-49
19 16. marie.asplund.hoglund@ltu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080118. Ansökan, märkt med ref nr, skall ställas till
Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 Luleå. Till denna bifogas de
vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa som stöd för
ansökan. Den sökandes pedagogiska meriter skall särskilt dokumenteras

Så ansöker du
skall lämnas i tre separata uppsättningar. . Ange referensnummer 2952-07

Företag
Luleå Tekniska Universitet
971 87 LULEÅ Tel 0920-491000
Fax 0920-491399
Mer information på http://www.ltu.se

Jobbnummer
63694

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Luleå Tekniska Universitet: