Två doktorandanställningar i statvetenskap - Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds uni - Universitetslärarjobb i Lund
Två doktorandanställningar i statvetenskap
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds uni / Universitetslärarjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds uni i Lund

Två doktorandanställningar, heltid, med placering tills vidare vid statsvetenskapliga institutionen.
Forskarutbildningen i statsvetenskap
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling.
Anställning som doktorand
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Den anställde förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön samt bör räkna med tjänstgöring på cirka 20 procent, främst undervisning.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildningen, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015, enligt följande stycke.
Grundläggande behörighet har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng eller som i någon annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättning skall enligt Högskoleförordningen 5 kap, 5 §, avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelsen för forskningsintresse samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga indikatorer på denna förmåga. Förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt.

Publiceringsdatum
2008-04-21

Så ansöker du
Ansökan, märkt med referensnummer, ska ställas till Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund och vara inkommen senast den 5 maj 2008.
Fram till den 27 maj är det möjligt att komplettera med uppsats eller annat arbete som slutförts efter ansökningstidens utgång.
Bifoga:
1. meritförteckning
2. kort skiss rörande möjligt avhandlingsämne (max. 800 ord)
3. uppsatser på C- eller D-nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt
4. examensbevis och betyg
5. övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen
Ansökan och övriga handlingar ska insändas i tre exemplar.

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Heltid under 4 år med tidsbegr enl HF 5 kap 7 §. Tillträde 15/8 2008 eller efter överenskommelse.

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. För anställningen finns vissa riktlinjer för löneinplacering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-05
Ansökan med refnr, skickas i tre exemplar till
Lunds universitet
Registrator
Box 117
221 00 Lund
Ange följande referens när du ansöker: E 16 PA 2008/1225

Kontakt
Christer Jönsson, Prefekt/professor, 046 (2228929), christer.jonsson@svet.lu.se
Axel Hadenius, Professor, 070-4250539, 046-2224601, axel.hadenius@svet.lu.se

Företag
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds uni

Adress
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds uni
Paradisgatan 5
22350 Lund

Kontorsadress
Paradisgatan 5
Lund

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 046-2220000

Jobbnummer
198256

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds uni: