Sektionschef inom säkerhetsskydd

Säkerhetspolisen / Chefsjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla chefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Säkerhetspolisen i Stockholm, Solna, Linköping eller i hela Sverige

Vill du vara en viktig del i att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet? Är du en tillitsfull ledare med integritet och förmåga att fatta komplexa beslut? Då ska du söka tjänsten som sektionschef inom säkerhetsskydd. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.

Det här är ditt uppdrag
Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det handlar även om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.
Säkerhetspolisen har i uppdrag att bedöma och reducera sårbarheter i säkerhetsskyddet hos verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Arbetet styrs i huvudsak av de uppdrag som åläggs Säkerhetspolisen enligt säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.
Som sektionschef inom säkerhetsskydd har du ett övergripande ansvarar för förvaltningsärenden, det vill säga tillsyn och samråd enligt säkerhetsskyddslagstiftningen, samt har ansvar för Säkerhetspolisens samordningsuppdrag enligt säkerhetsskyddsförordningen. Sektionen har vidare huvudansvaret för vägledning, rådgivning samt delgivning av dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF).
Som sektionschef ansvarar du för att leda och koordinera sektionens arbete på indirekt nivå i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten och tillse att resurser används på bästa sätt i syfte att nå myndighetens mål. Du har verksamhets- personal- och arbetsmiljöansvar för sektionen och dess medarbetare. Du leder genom gruppcheferna på sektionen som du också har arbetsgivaransvar för.
I rollen ingår att ständigt utveckla, kvalitetssäkra och följa upp sektionens processer och metoder i syfte att säkerställa en effektiv och rättssäker verksamhet. Att bedriva ett välfungerande och systematiskt arbetsmiljöarbete är också en central del av din roll och du bidrar aktivt till goda arbetsförhållanden. Du verkar för en god arbetsmiljö och ett klimat som motiverar och engagerar medarbetare. Du identifierar utvecklingsbehov, driver förändring och främjar en utvecklingsorienterad miljö där medarbetarnas lärande, initiativ och drivkrafter tas tillvara.
Du representerar Säkerhetspolisen i frågor och forum som behandlar säkerhetskyddsområdet och du utvecklar och upprätthåller samarbete och samverkan såväl internt på myndigheten som med andra myndigheter och internationella partners. Du driver, utvecklar och följer upp de uppgifter som följer av Säkerhetspolisens samordningsuppdrag enligt säkerhetsskyddsförordningen i samverkan med Försvarsmakten.
Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp och tillsammans med övriga chefer ansvarar du för att verksamheten bedrivs med en tydlig mål- och resultatinriktning när det gäller såväl operativa mål som utvecklingsmål. Inom ledningsgruppen arbetar ni gemensamt med att driva enhetens förändrings- och utvecklingsarbete framåt i syfte att skapa förutsättningar att hantera dagens och morgondagens utmaningar inom säkerhetsskyddsområdet.
Din placering är på huvudkontoret i Solna, men resor inom och utanför Sverige förekommer.

De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Svenskt medborgarskap
Akademisk examen, Polisexamen eller motsvarande erfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer relevant för tjänsten
Flerårig erfarenhet av chefskap med arbetsledning och arbetsmiljöansvar på direkt eller indirekt nivå
Erfarenhet av arbete med metod- och utvecklingsfrågor

Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Flerårig erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig förvaltning
Flerårig erfarenhet av att leda tillsyns- och revisionsarbete
Erfarenhet av chefskap på indirekt nivå
Erfarenhet av att leda säkerhetsskyddsarbete
Erfarenhet av arbete i underrättelse- eller säkerhetstjänst
Erfarenhet av tillitsorienterat förhållningssätt i styrning, ledning, organisation och kultur

Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som utövar ett engagerat och prestigelöst ledarskap. Du skapar goda förutsättningar för medarbetares prestationer och ger medarbetare och chefskollegor möjlighet att utvecklas och växa. Du tar tillvara på medarbetarnas initiativ och drivkrafter och ger dem handlingsutrymme agera inom givna ramar. God kommunikation och återkoppling är en naturlig del av ditt ledarskap.
Händelser i omvärlden påverkar vår vardag och det är inte alltid våra dagar ser ut som vi tänkt. Det kräver att du är flexibel, kan prioritera och anpassa dig till ändrade förutsättningar och växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet.
Mod och integritet utmärker dig och du har förmåga att fatta komplexa beslut, ibland under tidspress och med begränsat beslutsunderlag. Du kan fokusera på detaljfrågor och samtidigt arbeta mer övergripande i enlighet med en strategisk verksamhetsinriktning.
Du är mål- och resultatorienterad och levererar enhetens resultat med hänsyn taget till helheten i myndigheten. Fokus på lösningar och förbättring genomsyrar ditt arbete och du trivs med att arbeta i, och bidra till, en verksamhet i ständig utveckling. Du lägger inte identifierade problem utanför dig själv utan är en del av lösningen. Du har ett helhetsperspektiv och drivs av verksamhetens gemensamma framgångar snarare än individuella prestationer.
Samarbete och relationsskapande är en självklarhet för dig och du kan på ett naturligt sätt bygga nätverk och upprätthålla förtroendefulla kontakter.

Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 71 58. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2023-10-04.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2023-10-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Säkerhetspolisen (org.nr 202100-6594)
Bolstomtavägen 2 (visa karta)
171 69  SOLNA

Övrig information om företaget/organisationen
Offentliga upphandlingar genomförda av Säkerhetspolisen

Jobbnummer
8129931

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Säkerhetspolisen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Säkerhetspolisen: