Professor i Produktionsekonomi - Linköpings Universitet, Registrator - Universitetslärarjobb i Linköping
Professor i Produktionsekonomi
Linköpings Universitet, Registrator / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings Universitet, Registrator i Linköping

Dnr LiU-2010-00478
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom filosofisk och teknisk fakultet. Totalt har institutionen ca 420 anställda och en omsättning på 390 miljoner kronor. Både utbildning och forskning är i stor utsträckning mångvetenskaplig och bedrivs i nära samverkan med andra vetenskapliga institutioner och näringslivet.
Avdelningen för produktionsekonomi hör till tekniska högskolan och har ca 15 anställda, varav en professor och sju lektorer. Avdelningen ansvarar för kurser på grundnivå och avancerad nivå inom civilingenjörsutbildningarna i industriell ekonomi och maskinteknik samt det engelskspråkiga Masterprogram inom Manufacturing Management. Forskningen är till stor del externfinansierad via bl.a. VINNOVA och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Professor i Produktionsekonomi
vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Inriktning: Anställningen har ämnesinriktningen produktionsekonomi, särskilt "sustainable operations management".
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet, nationellt och internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. I anställningen som professor i produktionsekonomi, särskilt "sustainable operations management" ingår att ansvara för forskning och utbildning på forskarnivå inom området samt utveckling av detsamma, att medverka i undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer samt bedriva egen forskning. Professorn skall även verka för att information om forskning, medverka i utvecklingsarbete och i planering av forskningsprojekt med nationella och internationella partners. Planering (inklusive ansökningar om forskningsmedel) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt är därför viktiga meriter vid anställningen. Uppdrag av administrativ art, inkluderande ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Linköpings universitet, kan också förekomma.
Behörighet: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Bedömningsgrunder : Som bedömningsgrunder vid anställning som professor skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vid tillsättning av denna anställning bedöms såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Särskild vikt skall fästas vid den vetenskapliga skickligheten.
Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.
kompletterande information: www.liu.se

Publiceringsdatum
2010-06-17

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Tillträde
Efter överenskommelse.

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2010-08-31
Din ansökan, märkt med Dnr LiU-2010-00478, tillsammans med CV(www.liu.se/jobbdb/cv-mall.pdf skall användas), publikationsförteckning och samtliga de handlingar Du önskar åberopa, skall senast 2010-08-31 ha inkommit till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.
Mer information på www.liu.se
Ansökan kan skickas till e-postadress: registrator@liu.se

Kontakt
Professor Jan Olhager, tel 013-28 17 74, jan.olhager@liu.se
Sekreteraren i tekniska fakultetens anställningsnämnd Lars Alm, tel 013-28 10 12, lars.alm@liu.se

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-28 66 34, orjlo@ifm.liu.se
Gabriel Thott (OFR/S), tel 011-36 31 71, gabriel.thott@isak.liu.se

Företag
Linköpings Universitet, Registrator

Adress
Linköpings Universitet, Registrator
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281085

Jobbnummer
679348

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings Universitet, Registrator: