Professor i pedagogik/pedagogiskt arbete - Högskolan i Borås - Universitetslärarjobb i Borås
Professor i pedagogik/pedagogiskt arbete
Högskolan i Borås / Universitetslärarjobb / Borås
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn
Visa alla jobb hos Högskolan i Borås i Borås

Målet för Högskolan i Borås är att bli Sveriges första professionsuniversitet,
med en ny doktorsutbildning som tillvaratar och utvecklar både vetenskaplig och
förtrogenhetsbaserad kunskap. Högskolan har 12 000 studenter och 600 anställda.
Vårt moderna campus är beläget i centrala Borås. Forskning och utbildning
bedrivs inom profilområdena textil och design, biblioteks- och
informationsvetenskap, vård och omsorg, lärarutbildning, ekonomi/informatik samt
teknik. Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och
åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Institutionen för pedagogik söker Professor i pedagogik/pedagogiskt
arbete Dnr 96-08-40 Professor i pedagogik/pedagogiskt arbete är
eftertraktad för samtliga av institutionens utbildningsprogram och kurser. Där
ingår lärarprogrammet som en viktig del och med särskilt fokus mot det arbetsliv
lärande ingår i. När det gäller olika inriktningar på programmet för
organisations- och personalutvecklare finns det utvecklingspotential och behov
av personer med adekvat kompetens. Det rör bland annat frågor som att
kvalitetssäkra programmets vetenskapliga progression, utveckling av masters- och
magisterprogrammen och att knyta programmet närmare forsknings- och
verksamhetsfältets olika professioner. Anställningen har allmän
pedagogisk inriktning med särskild inriktning mot villkor för lärande och
kunskapsutveckling inom olika verksamhetsområden i arbetslivet. Den som anställs
kommer, utöver egen forskning, handledning och undervisning, att ha ett
övergripande ansvar för forskning med inriktning mot näringsliv och offentlig
verksamhet. Inom anställningens ram ligger vissa uppgifter beträffande
FOU-policy och administration inom utbildnings- och arbetslivsforskningsfälten.
Behörig att anställas som professor i pedagogik/pedagogiskt arbete är
den som kan uppvisa en hög grad av vetenskaplig skicklighet samt väl
dokumenterad pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att
fästas vid vetenskaplig skicklighet, som kommit till uttryck i olika former av
publiceringar, särskilt internationella. Innehavaren skall uppvisa såväl bredd
som djup i teori- och metodkunskaper med inriktning mot villkor för lärande och
kunskapsutveckling inom olika verksamhetsområden i arbetslivet, förmåga att
generera forskningsmedel, pedagogisk skicklighet och förmåga att informera om
forskning och utvecklingsarbete samt förmåga till samverkan med det omgivande
samhället, nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att tillmätas
dokumenterad förmåga till arbets- och projektledning, handledning av doktorander
samt administrativ skicklighet. Ytterligare information om
anställningen lämnas av prefekt Anneli Schwartz. Fackliga företrädare är Angela
Zetterlund för SACO, Lars Seldén för ST och Sonja Kihlström för
Lärarförbundet. Till ansökan, bifogas styrkt merit- och
tjänsteförteckning, skriftlig redogörelse för både den vetenskapliga och den
pedagogiska verksamheten. Denna redogörelse skall innehålla dokumentation av
lärarskickligheten inklusive en självvärdering, en publikationslista samt högst
tio publicerade arbeten eller andra meriter man vill åberopa. Samtliga
ansökningshandlingar och skrifter inlämnas i 3 exemplar. Till hjälp för den
sökandes meritredovisning har högskolan utarbetat en meritportfölj, som finns på
hemsidan under lediga tjänster. Ansökningshandlingar med referenser och
löneanspråk skall vara högskolan tillhanda senast 2008-03-13 under adress:
HÖGSKOLAN I BORÅS, Registrator 501 90 BORÅS.

Publiceringsdatum
2008-02-18

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080313. Ange referensnummer Dnr 96-08-40

Företag
Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 BORÅS Tel 033-4354000
Mer information på http://www.hb.se

Jobbnummer
133797

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Borås: