Professor i molekylär husdjursgenetik - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Professor i molekylär husdjursgenetik
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet
ledigförklarar anställning som
PROFESSOR I MOLEKYLÄR HUSDJURSGENETIK
med placering vid Institutionen för husdjursgenetik,
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Ref nr 110/08
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information.
SLU har 3 000 anställda, 5 000 studenter och doktorander. Omsättningen är ca 2,2 miljarder kronor. Verksamheten är koncentrerad till huvudorterna Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
VH-fakulteten är en av SLU:s fyra fakulteter och har 450 anställda och 1000 studenter. Fakultetens kansli och flertalet av institutionerna är belägna i Uppsala, men viktiga verksamheter finns även i Skara.
Fakulteten är landets enda fakultet med ett specifikt ansvar för undervisning och forskning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Den ämnesmässiga bredden är betydande, från djurhållning, djurhälsa och djurskydd till livsmedelssäkerhet och -kvalitet samt djurens betydelse för folkhälsan. Inom alla dessa områden bedrivs forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.
Institutionen för husdjursgenetik ansvarar för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, forskning samt information inom ämnena molekylär husdjursgenetik och bioinformatik, kvantitativ genetik med biometri, avelsvärderingsmetodik och strategier för uthålliga avelsprogram med olika djurslag. Omfattande samarbeten förekommer med djuravelsorganisationer både nationellt och internationellt liksom med institutioner ansvariga för insatser i u-länder. Utbildningen på grund- och avancerad nivå bedrivs främst inom agronom- och veterinärprogrammenmen även i flertalet övriga program vid fakulteten. Institutionen har tillgång till anläggningar med animalieproducerande djur.
www.slu.se
Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar molekylär husdjursgenetik dvs. husdjurens genom och geners betydelse för husdjurens produktion och sjukdomar samt för andra egenskaper av betydelse för djurens välfärd eller samspel med människan.
Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnet. Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning, utbildning på forskarnivå och undervisning inom ramen för institutionens utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå, samt därtill hörande administration. Internationellt samarbete förutsätts.
För en fullständig annons se: personal.slu.se/jobb
The Swedish University of Agricultural Sciences
announces a position as
PROFESSOR IN MOLECULAR ANIMAL GENETICS
at the Department of Animal Breeding and Genetics,
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Ref nr 110/08
For a complete advt : personal.slu.se/job

Publiceringsdatum
2008-03-08

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Heltid. Snarast -- tills vidare

Ersättning
Fast lön
Fast lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 110/08
Ansökan kan skickas till e-postadress: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-671000

Jobbnummer
156233

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: