Professor i kyrkohistoria - Uppsala universitet, Teologiska institutionen - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i kyrkohistoria
Uppsala universitet, Teologiska institutionen / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Teologiska institutionen i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.
Publiceringsdatum
2018-06-19

Dina arbetsuppgifter
Ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet kyrkohistoria samt utveckling av detsamma.

Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer vilket även kan innefatta undervisning på ämnesövergripande kurser. Ett särskilt ansvar är forskning och utbildning relaterad till den svenska kyrkohistorien. I arbetsuppgifterna ingår förutom egen forskning även att informera om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan i planering av forskningsprojekt. Planering (inkl. ansökningar om forskningsmedel) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt ingår i arbetsuppgifterna. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag inom teologiska institutionen och fakulteten samt på övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap3 §). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som professor ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att verksamheten håller hög internationell och nationell kvalitet.

Även planering, initiering, ledning och utveckling av forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag ska tillmätas betydelse. Den som ska anställas som professor ska enligt anställningsordningen även ha visat pedagogisk skicklighet genom visade meriter inom utbildning och undervisning och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och examination.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Inom anställningen förväntas innehavaren kunna undervisa på svenska och engelska. Innehavare med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av denna anställning kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, inklusive förmågan att arbeta interdisciplinärt inom den teologiska fakulteten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mera skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand utifrån en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Till den vetenskapliga skickligheten räknas också graden av självständighet när det gäller att utveckla och driva forskningsprojekt, samt bidrag till internationell vetenskaplig diskussion via publicering i internationella tidskrifter eller via utgivning av monografier eller antologier på i första hand internationellt välrenommerade förlag. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Även erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk ledning kommer att beaktas.Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande
- Ansökan ska innefatta följande handlingar:
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter Vetenskapliga och pedagogiska arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Kortfattad programförklaring
- Referenser

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna in skickas i tre exemplar till Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/1005.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Anställningsordning för Uppsala universitet

Tillträde: 2019-07-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Anders Sjöborg, tel 018-471 2246

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2018, UFV-PA 2018/1005.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: 2019-07-01 tillsvidareanställning

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-10-15
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/1005
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Adress
Uppsala universitet, Teologiska institutionen
Box 256
75105 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4211904

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Teologiska institutionen: