Professor i jonfysik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i jonfysik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Professor i jonfysik med inriktning mot acceleratorbaserad masspektrometri vid institutionen för teknikvetenskaper
Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet jonfysik med inriktning mot acceleratorbaserad masspektrometri, handledning och undervisning inom forskarutbildning samt undervisning inom grundnivå och avancerad nivå. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan i planering av forskningsprojekt. Anställningen innefattar arbetsledande uppgifter som också kan innebära ekonomi- och personalansvar inom aktuell avdelning vid institutionen. Verksamheten bedrivs vid Ångströmlaboratoriet.
Behörighetskrav: För behörighet för denna professur krävs professorskompetens i jonfysik med särskild inriktning mot acceleratorbaserad masspektrometri.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer forskning inom acceleratorbaserad masspektrometri (AMS) samt relaterade tillämpningar inom miljö- och materialvetenskap samt medicin och farmaci, att tillmätas särskild vikt. Av central betydelse är gedigna kunskaper inom acceleratorteknik för jonproduktion och jonacceleration. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer också hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Vid rangordning av de sökande skall stor vikt ges åt meriter inom den ämnesdel mot vilken anställningen skall ha sin inriktning, medan meritering inom ämnets allmänna del skall vägas in med mindre tyngd. Har en sökande endast ett ringa försteg inom den del mot vilken anställningen skall ha sin inriktning, kan detta uppvägas av en annan sökandes klart högre meritering inom ämnet i övrigt.
Se vidare Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Erfarenhet av arbetsledande uppgifter samt erfarenhet av ekonomi- och personalansvar kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Rekryteringsmål: Uppsala universitet har ambitionen att främja en jämnare könsfördelning bland sina lärare. Flertalet professorer är män, varför universitetet gärna ser kvinnor som sökande till denna anställning.
Ansökningsförfarande: Se anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se

Publiceringsdatum
2008-04-14

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/754, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 20 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Tekniska sektionens dekanus, professor Jan-Åke Sch, Jan-Ake.Schweitz@Angstrom.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
191128

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: