Professor i idrott, inriktning mot didaktik - Örebro universitet - Universitetslärarjobb i Örebro
Professor i idrott, inriktning mot didaktik
Örebro universitet / Universitetslärarjobb / Örebro
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora
Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro

Anställning som professor i idrott, inriktning mot didaktik, refnr CFP 285/2007
Bakgrund Ämnet idrott inrättades som forskarutbildningsämne vid
Örebro universitet år 2000 och ingår i Hälsoakademin. Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är idrott. Ämnesbeskrivning
Ämnet idrott är till sin karaktär ett tvärvetenskapligt ämne och definieras
som "all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja fysisk och psykisk
hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse". Ämnet ges på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På forskarnivå finns idrott vid
Örebro universitet dels som biomedicin med idrottsfysiologisk inriktning, dels
som det samhälls- och beteendevetenskapliga ämnet idrott. Det senare, som är det
ämne som professuren gäller, är föremål för en omorientering i didaktisk
riktning. Ämnet befinner sig därmed i en process där de didaktiska frågorna får
en alltmer framträdande plats också inom forskningen. Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen förväntas bidra till utvecklingen av
idrottsämnet vid Örebro universitet i didaktisk riktning både genom sin egen
forskning och undervisning och genom utveckling av befintlig verksamhet. En
huvuduppgift härvidlag är att delta i och främja vidareutvecklingen av ämnets
forskningsbas mot skolämnet idrott och hälsa, mot föreningsledd idrott, och
fysisk aktivitet i ett hälsoperspektiv. Dessutom innebär anställningen att i
samarbete med andra ämnen inom universitetet stärka forskningen inom det
utbildningsvetenskapliga och didaktiska området, framförallt genom arbetet i
forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. I anställningen
ingår också undervisning inom såväl grund- som forskarutbildning samt
handledning och forskning, däribland initiering av nya forskningsprojekt med
anknytning till ovan nämnda delar. Ämnets samverkan med det omgivande samhället
liksom utveckling av ämnets forskningsmiljö i ett internationellt perspektiv
prioriteras. Behörighet Behörig att anställas som professor är den
som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom det aktuella
ämnesområdet. Bedömningsgrunder Vid anställning som professor
fästes lika vikt vid vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Mot bakgrund av
arbetsuppgifterna fästs särskild vikt vid dokumenterade meriter gällande: -
förmåga att leda forsknings- och utvecklingsarbete inom idrottens forskningsfält
* god insikt i och erfarenhet av forskning med idrottsdidaktisk inriktning
* erfarenhet av "praxisnära" forskning - erfarenhet av medverkan i
forskarutbildning, inklusive handledning av doktorander - erfarenhet av att
utveckla externfinansierad forskningsverksamhet Dokumenterad mycket god
samarbetsförmåga är en förutsättning. Då det är mest män som innehar
denna typ av anställningar ges kvinnliga sökanden företräde vid i huvudsak lika
meriter. Vi rekommenderar att ansökan senast sista ansökningsdag
skickas via e-post (utan bilagor) till Registrator ( info@oru.se ) och därefter kompletteras med
fullständiga handlingar. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera
en omgång ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet vunnit laga
kraft. Ansökan Ansökan, märkt med refnr CFP 285/2007, styrkt
meritförteckning, kopior av betyg/intyg, skriftlig redogörelse/dokumentation för
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt de vetenskapliga skrifter som
åberopas (högst tio arbeten) ska vara inkommen (alla ansökningshandlingar i 4
identiska uppsättningar) till Registrator, Örebro universitet, 701 82 Örebro
senast den 31 januari 2008.

Publiceringsdatum
2007-11-29

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Individuell lönesättning tillämpas.
Facklig företrädare
Anders Flodin SACO 019-303000 vx.
Odd Johansson SEKO 019-303000 vx.
Elenor Spansk TCO 019-303000 vx.

Kontakt
dekan för fakulteten för utbildningsvetenskap Owe Lindberg 019-303297, 303045.
owe.lindberg@adm.oru.se .
akademichef för Hälsoakademin Ulf Tidefelt 019-301105. ulf.tidefelt@orebroll.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080131 via e-post info@oru.se . se under Platsbeskrivning.... . Ange
referensnummer refnr CFP 285/2007

Företag
Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
701 82 ÖREBRO Tel 019-303000
Epost: info@oru.se
Mer information på http://www.oru.se

Jobbnummer
63664

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro universitet: