Professor i gränsskiktsmeteorologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i gränsskiktsmeteorologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Professor i gränsskiktsmeteorologi vid institutionen för geovetenskaper.
Professuren är placerad inom Programmet för luft-, vatten- och landskapslära där forskning bedrivs inom meteorologi, hydrologi, miljökonsekvensanalys, naturgeografi och glaciologi. Den meteorologiska forskningen fokuserar idag främst på de fysikaliska processerna i det atmosfäriska gränsskiktet, dvs de lägsta 100-1000 m av atmosfären. Forskningen är inriktad mot grundläggande processer i gränsskiktet över hav och land men innefattar även mer tillämpad forskning såsom vindenergiforskning. Inom programmet bedrivs både experimentell verksamhet och numerisk gränsskiktsmodellering med såväl prognos som klimattillämpningar. Programmet driver ett antal stationer med instrumentering för mätningar av turbulent utbyte och struktur samt vertikala profiler.
Ämnet gränsskiktsmeteorologi inkluderar modellering och analys av kemiska och fysikaliska egenskaper och processer inom gränsskiktet samt gränsskiktets utveckling över såväl land som hav.
Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom meteorologi, undervisning och handledning inom forskarutbildning samt inom utbildning på avancerad nivå och på grundnivå. Egen forskning, gärna i samarbete med andra forskningsprogram inom fakulteten. Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Uppdrag av administrativ art liksom ledaruppdrag kan också förekomma.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 5 ). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom föreskrivs där att den som skall anställas som professor skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas betydelse. Sökande skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Se Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare på: www.personalavd.uu.se/anstordning och http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från Jenny.Lundstrom@uadm.uu.se

Publiceringsdatum
2008-04-14

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, märkt UFV-PA 2008/791, senast 080530. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Prefekten, professor Lars-Christer Lundin, tel 018, prefekt@geo.uu.se
Professor Ann-Sofi Smedman, tel. 018-471 7189, ann-sofi.smedman@met.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
191127

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: