Postdoktoral forskare - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Postdoktoral forskare
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Sveriges Lantbruksuniversitet

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NL),
Institution för ekologi söker

Postdoktoral forskare
i resistens mot bladbaggar hos Salix

Inom projektet "Hög och uthållig biomassaproduktion från Salix: integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling"

Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla förädlingsmetoder för viktiga, komplexa egenskaper där man med traditionella metoder har svårt att göra effektiva urval. Molekylära markörer kommer att utvecklas för användning inom växtförädlingen och möjliggöra et tidigt urval av intressanta individer. Genkartor kommer att konstrueras som ett led i att studera genetiken bakom resistens, tolerans och tillväxtegenskaper. Karaktärer som mäts på unga plantor men avspeglar slutproduktionen och som dessutom kan användas för screening av stora förädlingspopulationer kommer att identifieras. Genetiska markörer som uppvisar en stabilitet i olika miljöer och i olika genetiska material kommer att testas i förädlingspopulationer för att studera effektiviteten i det markörbaserade urvalet.

Forskningsområde/ämnesbeskrivning: Tjänsten är inriktad mot att förstå mekanismerna bakom resistens mot bladbaggar hos Salix. Preliminära resultat tyder på att en sådan förståelse måste inkludera studier av den tredje trofiska nivån, i detta fall rovlevande stinkflyn. Dessa rovinsekter är intimt sammankopplade med Salix och spelar en viktig roll i den biologiska kontrollen av bladbaggar. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med forskare som arbetar med den genetiska bakgrunden till resistensegenskaper med hjälp av t.ex. QTL-analyser ('quantitative trait loci') och SNP ('single nucleotide polymorphism') studier samt med växtfysiologer som studerar tillväxt hos Salix.
Arbetsuppgifter: Innehavaren skall i huvudsak bedriva egen forskning med anknytning till fakultetens Salix-projekt i samarbete med Dr Christer Björkman, som ansvarar för insektsdelen inom projektet.
Behörig att anställas som postdoktoral forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Tillträde snarast.

Handlingar som ska bifogas: Ansökan ska skrivas på engelska. CV inklusive publikationslista och bevis på doktorsexamen samt kopior på högst fem publikationer. Högst två A4-sidor med redogörelse för tidigare forskning och andra aktiviteter av relevans för tjänsten, t.ex. undervisningserfarenhet och erhållna externa anslag. Högst två A4-sidor med beskrivning av vilken forskning som den sökande skulle vilja bedriva. Namn på minst två referenspersoner skall anges.
Ansökan med bilagor inkl publikationer skall inges i tre identiska exemplar.

För fullständig annons se: personal.slu.se/jobb
fr o m 7 okt

For a complete advt: personal.slu.se/job
as from okt. 7th

*

Publiceringsdatum
2007-10-07

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Snarast -- två år

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 2938/07
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
7186

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: