Postdoktor med migrationsrättslig inriktning - Uppsala universitet, Juridiska institutionen - Skogskonsulentjobb i Uppsala
Postdoktor med migrationsrättslig inriktning
Uppsala universitet, Juridiska institutionen / Skogskonsulentjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla skogskonsulentjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Juridiska institutionen i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Juridiska institutionen vid Uppsala universitet ingår i forskningsprojektet Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NoRDASiL), finansierat av Nordforsk.

Projektet, som är ett samarbete mellan flera nordiska universitet, handlar om bedömningar av skyddsbehov (asylbedömningar) i tre nordiska länder. Dessa bedömningar är en komplex process som ofta betraktas som svårgenomtränglig och det finns stora kunskapsglapp gällande hur olika aspekter av processen interagerar och formar utfallet. I NoRDASiL undersöks, utifrån stora dataset med material från Danmark, Norge och Sverige, bedömningar av asylansökningar med fokus på vilka faktorer som påverkar utfallet samt varför likartade fall kan få mycket olika utfall. Projektet är tvärvetenskapligt i det att det kombinerar rättsvetenskap, datavetenskap och medicin. För mer information, se https://www.nordforsk.org/sv/projects/nordic-refugee-determination-advancing-data-science-migration-law-nordasil.

Ett av delprojekten inom NoRDASiL är placerat vid Uppsala universitet och är ett samarbete mellan juridiska institutionen och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (Socialmedicin/CHAP). Inom ramen för detta delprojekt utlyser nu juridiska institutionen en anställning på två år som postdoktor med migrationsrättslig inriktning.

Ämnesbeskrivning: Migrationsrätten är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Migrationsrätten behandlar de internationella, regionala och nationella rättsliga ramverk som reglerar olika former av migration, som exempelvis skyddsrelaterad migration, ekonomiskt relaterad migration och familjerelaterad migration. Såväl materiella som processuella frågor aktualiseras. Det internationellrättsliga inslaget är betydande eftersom migrationen till sin natur är gränsöverskridande. En ytterligare aspekt av detta gränsöverskridande är att migrationsrätten sträcker sig över traditionella ämnesgränser. Således berörs i migrationsrätten bland annat folkrätt, offentlig rätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, processrätt, internationell privaträtt, förvaltningsprocessrätt, familjerätt och arbetsrätt.

Forskningen inom migrationsrätt vid juridiska fakulteten har under senare år etablerat sig som en av de ledande forskningsmiljöerna i Sverige inom fältet migrationsrätt. Fakulteten har särskilt arbetat för att främja migrationsrätten i ett svenskt perspektiv. Forskningsmiljön ingår i forskningsnätverket Göteborg Uppsala/Lund Migration Law Network (GL/UMIN) och forskargruppen har nära samarbete med migrationsrättsforskare vid lärosäten i andra länder inom och utom Norden.

Forskningsprojektet: Projektet inom vilket postdoktortjänsten är placerad är som nämns ovan ett delprojekt inom ramen för NoRDASiL. I delprojektet analyseras den medicinska bevisningens roll i asylbedömningar. Huvudmålet är att förstå hur medicinska bevis integreras i den rättsliga processen och hur juridiska beslutsfattare införlivar och tillämpar professionell kunskap från andra vetenskapliga områden, som medicin. Materialet som ska analyseras kommer att inkludera rättspraxis och olika typer av medicinsk-juridiska rapporter som radiologiska åldersbedömningar, tortyrskadeutredningar, utredningar om PTSD och andra psykiatriska undersökningar. Delprojektet kommer särskilt att fokusera på frågor som uppstår när medicinska metoder omges av betydande osäkerhet eller oklarheter samt på särskilt utsatta grupper, som exempelvis ensamkommande minderåriga. Innehavaren av postdoktortjänsten kommer att arbeta tillsammans med forskare i forskningsgruppen socialmedicin/CHAP på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, vilka bidrar med medicinsk expertis.

Arbetsuppgifter: Anställningen är utformad så att 80 procent av tiden ägnas åt forskning i det ovan beskrivna forskningsprojektet och 20 procent åt undervisning eller administrativa uppgifter.

Innehavaren av den aktuella tjänsten förväntas, utöver att arbeta i forskningsprojektet samt bidra till forskningsmiljön inom NoRDASiL, även bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid juridiska institutionen, självständigt såväl som i samverkan med andra forskare. Vidare förväntas han/hon publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen.

Ansökan: Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta:

- CV på svenska eller engelska.
- Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- Examensintyg samt andra relevanta handlingar.
- Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson.
- En forskningsöversikt som beskriver den sökandes tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida).
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt och projektledare för delprojektet (tel. 018-471 7432 alt. 0708-687805, e-post rebecca.stern@jur.uu.se) eller prefekt Bengt Domeij (tel. 018-471 7692, e-post bengt.domeij@jur.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2021, UFV-PA 2021/1978.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2021-05-27

Ersättning
Individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-06-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Jobbnummer
5771118

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Juridiska institutionen: