Postdoktor inom jordobservation av vegetationsbränder

Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap / Högskolejobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Publiceringsdatum
2023-09-21

Kravprofil för detta jobb
Frekvensen och omfattningen av skogsbränder förväntas öka i framtiden på grund av klimatförändringar.

Med de kombinerade effekterna av klimatförändringar, en ökande mänsklig befolkning och tillhörande förändringar i markanvändningen är det fundamentalt att förstå mönster, drivkrafter och effekter av vegetationsbränder för att kunna förebygga bränder och minska skador på ekosystem och samhällen. Att samla in data om bränder, biologisk mångfald och socioekonomiska variabler är därför absolut nödvändigt för att bättre förstå återkopplingar, brytpunkter och regimskiften relaterade till antropocen.

Mot denna bakgrund syftar detta projekt till att 1) studera övergripande mönster och trender i vegetationsbränder, och 2) kartlägga landskapsbränder och brännmärken på en detaljerad nivå, för att möjliggöra både allmänna och detaljerade studier av vegetationsbrändernas spatiotemporala mönster, deras drivkrafter och deras påverkan på den omgivande miljön.

I projektet ingår att studera tidsserier av grovskaliga data om bränder och brandskadade områden samt att utveckla produkter baserade på mer detaljerade satellitdata, t.ex. från Sentinel- och Landsat-programmen. Projektet finansieras genom det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystems in a Changing Climate (BECC).

Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en postdoktoral tjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20% av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik och lärande.

Dessa uppgifter kommer att utföras:

- Analys av tidsserier av data om aktiva bränder och brända områden tillsammans med kompletterande dataset (t.ex. biomassa, marktäckning, befolkning)
- Klassificering av brända områden och aktiva bränder med hjälp av medelupplösta data från Landsat- och Sentinel-programmen
- Spatiotemporala analyser av brandbeteende i olika sammanhang
- Publicering av högkvalitativa forskningsartiklar i internationella tidskrifter
- Kommunikation av forskningsresultat vid konferenser och workshops
- Aktivt sökande efter extern forskningsfinansiering
- Kommunikation och outreach-verksamhet utanför akademiska kretsar
- Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Doktorsexamen i naturgeografi, geoinformatik, miljövetenskap eller ett närliggande område
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Erfarenhet av att publicera i peer-review tidskrifter.
- Dokumenterade färdigheter i geografiska informationssystem/rumslig analys och jordobservation.
- Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Dokumenterad kunskap om fjärranalysmetoder med fokus på olika aspekter av brandekologi, t.ex. vegetationsbränder, vegetationsdynamik och påverkan på den biologiska mångfalden.
- Erfarenhet av multivariat statistik och spatio-temporal analys, t.ex. tidsserieanalys, klassificering av markanvändning/marktäcke, maskininlärningsmetoder
- Erfarenhet av att analysera och visualisera stora fjärranalysdataset i moderna programmeringsspråk (t.ex. R, Python, JavaScript, etc.)
- Erfarenhet av att arbeta med tvärvetenskapliga forskningsfrågor
- Erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till icke-akademiska målgrupper

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Denna tjänst är tänkt att starta 2023-11-01 eller enligt överenskommelse och vara i 2 år.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2023-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2023/2974".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lunds Universitet (org.nr 202100-3211)

Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kontakt
Lina Eklund
lina.eklund@nateko.lu.se

Övrig information om företaget/organisationen
Offentliga upphandlingar genomförda av Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Jobbnummer
8129881

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap: