Postdoktor i obligationsrätt med placering i Visby, Campus Gotla - Uppsala universitet, Juridiska institutionen - Skogskonsulentjobb i Gotland
Postdoktor i obligationsrätt med placering i Visby, Campus Gotla
Uppsala universitet, Juridiska institutionen / Skogskonsulentjobb / Gotland
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla skogskonsulentjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Juridiska institutionen i Gotland

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.För att förstärka vår forskningsmiljö vid Campus Gotland utlyser nu juridiska institutionen vid Uppsala universitet en anställning på två år som postdoktor i obligationsrätt med tjänstgöringsort i Visby.

Sökandens forskningsprojekt ska tillhöra ämnet obligationsrätt. Sökanden kan ha en forskningsbakgrund från annat civilrättsligt ämne. Undervisningen kommer huvudsakligen vara på terminskurs 2 Campus Visby, således i ämnena avtals- och kontraktsrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt samt arbetsrätt.

Ämnesbeskrivning: Obligationsrätten omfattar den centrala förmögenhetsrätten undantaget sakrätten. Hit hör avtals- och kontraktsrätten, fordringsrätten, skadeståndsrätten och arbetsrätten. Forskningsbehovet på detta breda fält är stort. Begreppsbildningen och systematiken behöver undersökas, såväl som övergripande och grundläggande frågor. Det talas återigen om allmänna obligationsrättsliga principer. Forskningen inom området anknyter också till rättsvetenskapens historia, och i pluralistisk anda till den samtida vetenskapliga debatten. Nya möjligheter att förstå de obligationsrättsliga grundmekanismerna öppnar hela tiden upp sig.

Vidare dominerar civilrättsliga styrinstrument i ökande grad samhällslivet. Det gäller också den offentliga verksamheten. Vad som kan hanteras obligationsrättsligt är ofta avgörande. Det handlar om ansvarsutkrävande och det intrikata spelet mellan rätt och rättvisa. Uppsalafakulteten har ambitionen att med engagemang och genom nytänkande fortsatt kunna bidra i samtalet om dessa grundfrågor.

Inriktning på postdoktorprojektet: Inom ramen för denna utlysning kan forskningsprojektet behandla alla slags rättsliga frågor inom obligationsrätt.

Arbetsuppgifter: Anställningen är utformad så att 80 procent av tiden ägnas åt forskning och 20 procent åt undervisning eller administrativa uppgifter.

Innehavaren av den aktuella anställningen förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid juridiska institutionen, Campus Gotland och i Uppsala, självständigt såväl som i samverkan med andra forskare. Vidare förväntas han/hon publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen.

Vissa medel för resor kommer att finnas tillgängliga, men den sökande bör sträva efter att även söka extern finansiering för sådana ändamål.

Behörighet: Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, studentorganisationer eller liknande.

Då anställningen utöver forskning innefattar en del undervisning kommer högskolepedagogisk utbildning att räknas som en merit.

Ansökan: Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta:

- Projektbeskrivning med tidsplan på svenska eller engelska. Den sökande är fri att inom den ram som beskrivits ovan utforma sitt projekt. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, teoretisk anknytning, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande nyhetsvärde och rättsvetenskapligt värde. Projektbeskrivningen ska omfatta max 5 A4-sidor eller 17 000 tecken inklusive blanksteg.
- Sökanden ska vidare inge en populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
- CV på svenska eller engelska.
- Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.
- Examensintyg samt andra relevanta handlingar.
- Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson.
- De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan scannas skickas i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/442.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån projektets vetenskapliga kvalité samt den sökandes meriter. Som ett led i ansökningsförfarandet kan ett begränsat antal personliga intervjuer alternativt telefonintervjuer komma att genomföras med utgångspunkt i den sökandes projektbeskrivning med bilagor.

Ansökningstid m.m.: Ansökan ska vara Juridiska institutionen till handa senast den 29 juni 2020. Ansökan ska vara komplett för att beaktas och kompletteringar efter ansökningstidens utgång är inte tillåtna.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Joel Samuelsson (tel. 018-471 7646, e-post joel.samuelsson@jur.uu.se) eller prefekt Bengt Domeij (tel. 018-471 7692, e-post bengt.domeij@jur.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2020, UFV-PA 2020/442.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2020-05-14

Ersättning
Individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-06-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Jobbnummer
5226365

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Juridiska institutionen: