Postdoc och forskningsassistent - Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap - Universitetslärarjobb i Göteborg
Postdoc och forskningsassistent
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap / Universitetslärarjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg

Postdoc och forskningsassistent i Folkhälsovetenskap med inriktning mot Health Promotion

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning med de nordiska länderna som bas. Hittills har ett 40-tal personer från de olika nordiska länderna avlagt doktorsexamen vid NHV. Health promotion är ett område inom folkhälsovetenskapen som utgår från en salutogen ansats. De nu annonserade tjänsterna tillsätts för att ytterligare stärka uppbyggnaden av forskningsfältet. Vi önskar ytterligare fördjupa kompetensen inom Health Promotion, speciellt med fokus på dess teori och praktik.

Post doc och forskningsassistent
Vi söker en post doc och en forskningsassistent. Forskningsassistenttjänsten omprövas efter ett år för att se om den kan övergå i doktorandtjänst. Olika akademiska bakgrund kan vara lämplig till tjänsterna.

Sökande till post doc tjänsten skall ha avlagt relevant doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. För post doc tjänsten gäller att ett förordnade utfärdas för heltid eller deltid under två år med möjlighet till förlängning i två år.

Sökande till forskningsassistentjänsten skall uppfylla de krav som ställs för att antas som doktorand vid NHV, d.v.s. grundläggande akademisk utbildning (3 år) och lägst magisterexamen (motsvarande) i folkhälsovetenskap eller annat relevant ämne. Vissa yrkesexamina med lång grundutbildning kan jämställas med magisterexamen. Sökande skall dessutom avse att avlägga doktorsexamen (DrPH) vid NHV inom folkhälsovetenskap.

Om forskningsassistenttjänsten övergår i doktorandtjänst kommer doktorandstudierna att bedrivas på heltid eller deltid med arbetet förlagt till NHV. NHV tillhandahåller arbetsplats och nödvändig utrustning. Undervisning och annan tjänstgöring, 20% av heltid, ingår i tjänsten. Sökande skall därför kunna tala danska, norska eller svenska samt ha goda kunskaper i engelska.

För forskningsassistenttjänst gäller förordnandet hel- eller deltid under ett år.
För doktorandtjänst vid NHV gäller förordnande heltid eller deltid under två år med möjlighet till förlängning i två år.

För båda tjänster gäller att individuell lönesättning tillämpas samt att tjänstgöringen skall inledas under vårterminen 2008.

NHV är en av Nordiska Ministerrådets institutioner och en nordisk kvotering kommer att tilllämpas vid tillsättning av de aktuella tjänsterna. Då kvinnor är i majoritet bland NHV:s doktorander välkomnar vi särskilt manliga sökande.

Ansökan skall innehålla en kort beskrivning av sökandes motiv och intresseområde, styrkt meritförteckning, namn på tänkbara referenspersoner och annat som sökande vill åberopa samt löneanspråk. Den skall vara inkommen till Registrator, NHV, senast 20071207. Ange Dnr A12/07:383 i ansökan för post doc tjänsten och Dnr A12/07:384 för forskningsassistenttjänsten.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av professor Karin Ringsberg karin.ringsberg@nhv.se tel +46(0)31-693971
och universitetslektor Jennie Medin jennie.medin@nhv.se
tel +46(0)31-693906.

Upplysningar om anställningsvillkor och fackliga kontaktpersoner lämnas av kanslichef Birgitta Ekström birgitta.ekstrom@nhv.se tel. +46(0)31-693992.

För mer information om NHV gå in på vår hemsida www.nhv.se

Ansökan sänds till
Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
Box 12133
SE-402 42 Göteborg

Publiceringsdatum
2007-10-30

Anställningstyp/arbetstider
Heltid eller deltid

Ersättning
Individuell lönesättning

Kontakt
Emma Ricknell, emma.ricknell@nhv.se

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2007-12-07

Företag
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
BOX 12133
40242 GÖTEBORG
Telefonnummer: 031 69 39 00
Faxnummer: 031-691777
E-postadress: administration@nhv.se
Mer information på http://www.nhv.se

Kontorsadress
Nya Varvet, Byggnad 25
Göteborg

Jobbnummer
39865

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap: