Lokalförsörjningsdirektör - Örebro kommun - Ekonomichefsjobb i Örebro
Lokalförsörjningsdirektör
Örebro kommun / Ekonomichefsjobb / Örebro
2021-09-13

Visa alla ekonomichefsjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora
Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro

Vill och kan du leda och utveckla lokalförsörjningen i en av Sveriges största kommuner, kombinera samhällsnytta med affärsmässighet?
Har du erfarenhet av byggprojektets olika faser och insikt i exploateringsfrågor, kan balansera och prioritera förväntningar, omsätta i resultat?
Är du en skicklig processledare och god förhandlare, arbetar med helhetssyn och leder och motiverar medarbetare i en utvecklingsfas?

Publiceringsdatum
2021-09-13

Om tjänsten
I samband med en pågående organisationsöversyn i Örebro kommun pågår ett utvecklingsarbete inom verksamheten lokalförsörjning. Örebro är en kommun i tillväxt och en väl fungerande, effektiv och ekonomiskt hållbar lokalförsörjning är central. För att Örebro kommun ska kunna erbjuda medborgarna fortsatt god service samt möta nuvarande och kommande behov kommer därför Lokalförsöjningsdirektören att till sitt förfogande att ha en avdelning med ca 20 medarbetare centralt placerad i Kommunstyrelseförvaltningen.
Lokalförsöjningsdirektören är direkt underställd kommundirektören och ingår i dennes ledningsform.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Lokalförsöjningsdirektören kommer att ansvara för det fortsatta förändringsarbetet i syfte att skapa en fungerande process för lokalförsörjning med en tydlig koppling till investeringsprocessen. Behov finns av en effektiv och mer standardiserad lokalförsörjningsprocess, där lokaler i högre grad samutnyttjas via ett effektivt lokalnyttjande. Efterfrågas gör även en tydligare finansiell styrning samt vidareutveckling av hyresmodell.

* leder och ansvarar för kommunens lokalförsörjning på strategisk nivå
* säkrar en långsiktigt hållbar lokalförsörjningsprocess
* blir ansvarig kravställare och beställare gentemot våra kommunala bolag och andra fastighetsägare
* svarar för att lokalförsörjningsprocessen samspelar med investeringsprocessen, både gällande nybyggnation och befintliga lokaler
* leder avdelningen och ansvarar för ekonomi, personal och verksamhetsansvar
* eftersträvar ett gott samarbete med de kommunala bolagen, de kommunala verksamheterna och externa samarbetspartners
* säkrar tydliga processer i linje med kommunens utveckling i syfte att skapa tvärfunktionell verksamhetsutveckling, samordning av processer och arbetssätt utifrån att ett kommunalt helhetsperspektiv

Kompetenser
* relevant akademisk examen, minst 180 hp
* kännedom om byggprocessens alla delar
* god kunskap om avtalsskrivning
* erfarenhet av att leda och driva komplexa processer med många intressenter
* erfarenhet av att ta fram och bedöma behovsanalyser
* erfarenhet av att koppla ihop investeringsprocessen med ekonomiska mål
* god förhandlingsvana
* dokumenterad chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar från kunskapsintensiv organisation
* erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbete i komplex miljö

Som Lokalförsörjningsdirektör är du drivande i att utveckla processer och strukturer. Du jämkar och balanserar intressen, skapa tydlighet i beslut och ansvarsfördelning inom förelagda ramar.
Vi vill att du är mogen och trygg i ditt ledarskap som bygger på öppenhet och tillit samt har förmåga att entusiasmera. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och leder, styr och prioriterar frågor utifrån ett tydligt och företagsekonomiskt sunt perspektiv. Du stärker, utvecklar och coachar så väl verksamhet som medarbetare. Att du är processmogen, målinriktad och förändringsbenägen i kombination med strategisk höjd är en tydlig förväntan från oss.
Vi vill också att du är en skicklig kommunikatör, informerar med klarhet, lyssnar med lyhördhet. Samt har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

* erfarenhet från arbete på kvalificerad nivå i en politiskt styrd organisation, företrädesvis kommunal verksamhet
* erfarenhet av att företräda en verksamhet i offentliga sammanhang

Örebro framåt
Örebro kommun jobbar mot målen i Agenda 2030. Örebro har de senare åren vuxit kraftigt och samtidigt haft goda möjligheter och resurser för att kunna möta tillväxten med hög bibehållen service och kvalitet. Den demografiska utvecklingen och fler socioekonomiska utmaningar ställer krav på både nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler och bostäder, vilket skapar incitament för näringsliv och arbetstillfällen.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete. Örebro ligger i framkant inom många områden, kommunen har ett välmående näringsliv, högt kompetenta och engagerade medarbetare och en välskött ekonomi. Vill du vara med och göra skillnad, så är du varmt välkommen till oss!

Tjänstens omfattning och tillträde
Som Lokalförsörjningsdirektör har man en tillsvidareanställning. Placeringsort är Örebro. Lön och villkor enligt individuell förhandling.

Övrig information
Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. För att inleda en första konfidentiell diskussion och för mer information om tjänsten, välkommen att kontakta Seniorkonsult Ann Peyron på telefon 070-878 42 26, mail ann.peyron@source-executive.se eller konsult Bianca Gideback, 070-811 03 64, mail bianca.gideback@source-executive.se

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 30 sept. Din ansökan blir offentlig handling.
Välkommen med din ansökan!

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Örebro kommun

Jobbnummer
5962409


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro kommun: