LIU-Forskarassistent - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
LIU-Forskarassistent
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar tre anställningar som LiU - Forskarassistent
Beslut om ämnesområde och placering sker i samband med tillsättningen.
Bakgrund: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. För anställningarna som LiU-forskarassistent gäller enligt universitetsstyrelsen följande (US-beslut 2005-11-08):
LiU gör en strategisk satsning för att rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär till anställningar som forskarassistent och fram till år 2012 annonsera institutionsbundna sådana anställningar som benämns "LiU-forskarassistenter". Speciella satsningar görs på dessa "LiU forskarassistenter", och innehavarna av anställningarna erhåller årligen ett betydande forskningsbidrag från LiU. Ambitionen är att dessa forskarassister under sina fyra år skall kunna etablera en egen forskargrupp, finansierad med egna externa medel. Till anställningarna kopplas vidare karriärplanering och en programverksamhet bl a inriktad på:
* hur man startar en egen forskargrupp;
* hur man handleder doktorander;
* hur man söker externa medel;
* hur man genomför kommersialisering.
Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av pedagogisk och administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Vid tillsättning av anställning som forskarassistent skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet, vilken skall visas genom att den sökande skall
* ha producerat högkvalitativ forskning både före och efter disputationen;
* vara en potentiellt excellent forskare i så motto att han/hon på ett självständigt och framgångsrikt sätt kan driva nyskapande, viktig forskning och därmed bidra till att öka kunskapen inom sitt forskningsområde. Innovativ forskning, som ifrågasätter existerande tankesätt och prövar nyskapande idéer, prioriteras särskilt;
* ha förvärvat egna forskningsanslag;
* ha arbetat som post-doc vid annat universitet.
Anställningsperiod: En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Sådan anställning får förnyas så att den sammanlagda anställningstiden omfattar mer än fyra år, om det finns särskilda skäl.
Upplysningar : Personalchef Randi Hellgren, tel 013-28 10 80 ( ranhe@liu.se ) och fakultetssekreterare Lars Alm, tel 013-28 10 12 ( laral@tfk.liu.se ). Fackliga företrädare är Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-28 66 34 ( orjla@ifm.liu.se ) och Agneta Anderson-Berg (OFR/S), tel 011-36 35 12 ( agnan@isv.liu.se ).
Ansökan skall innehålla CV, publikationsförteckning + publikationer, kopia av examensbevis och de andra dokumenterade meriter som den sökande önskar åberopa. Handlingarna skickas in i ett exemplar. Av publikationslistan skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår på insända arbeten.
Den sökande skall bifoga ett "Letter of intent", som tydliggör i vilken forskningsmiljö den sökande avser att bedriva sin verksamhet och hur den sökande tänker sig uppfylla de ambitioner som ligger i LiU:s särskilda satsning på "LiU-forskarassistentanställningar".
För mer info : www.liu.se

Publiceringsdatum
2008-04-04

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Enligt överenskommelse. .

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-09
Ansökan märkt Dnr LiU-2008/01219 skall senast 2008-05-09 ha inkommit till universitetets registrator under adress: Linköpings universitet, 581 83 Linköping.
För sent inkommen ansökan beaktas ej.
Ansökan skrivs på svenska eller engelska.

Företag
Linköpings universitet

Adress
Linköpings universitet
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281000

Jobbnummer
182691

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: