Lektor i miljöteknik - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Lektor i miljöteknik
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar minst en anställning som

Universitetslektor i Miljömanagement och miljöteknik med inriktning mot miljöinnovationer

Tillsättningsprogram
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att som universitetslektor med fokus på utveckling och spridning av miljöinnovation bedriva forsknings- och samverkansprojekt samt undervisning. Detta innebär att arbeta enskilt och i grupp, driva egna projekt, vara delaktig i kurser samt att bidra till att avdelningens kompetens inom området hålls på en hög nivå.

Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom internationell spridning av miljöteknik samt stödsystemet för miljöinnovation. Särskilt meriterande är tidigare forskning om affärsmodeller, intermediärer samt regionala och nationella stödsystem för miljöinnovation. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet att sprida forskningsresultat bland externa aktörer är meriterande för anställningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom miljömanagement är ett krav för anställningen. Vidare förväntas innehavaren av anställningen ta kursansvar och aktivt delta i utvecklingen av utbildningen vid avdelningen, samt bidra aktivt i kollegial samverkan kring pedagogisk utveckling. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika pedagogiska arbetsformer t.ex. föreläsningar, case-metodik, laborationer samt seminarier, på grund- och avancerad nivå är särskilt meriterande för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende handledning av självständiga arbeten är meriterande.

Dokumenterad skicklighet från samverkan med olika parter utanför akademin och arbete med nyttiggörande av vetenskapliga resultat är meriterande för anställningen. Då undervisningen inom ramen för aktuell anställning sker på både svenska och engelska ska den sökande uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Publiceringsdatum
2018-09-21

Ersättning
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Linköpings Universitet

Adress
Linköpings Universitet
Linköpings universitet
58183 Linköping

Kontorsadress
Linköpings universitet

Jobbnummer
4361443

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: