Legitimerad lärare, Ma och No, åk 7-9 - Stockholms kommun - Grundskolelärarjobb i Stockholm
Legitimerad lärare, Ma och No, åk 7-9
Stockholms kommun / Grundskolelärarjobb / Stockholm
2021-04-08

Visa alla grundskolelärarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Arbetsplatsbeskrivning Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4-9.

Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1-6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare som träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. I skolans drivs ett aktivt utvecklingsarbete med stöd av våra utvecklingsledare och specialpedagoger som utgår från aktuell forskning. Vi har höga förväntningar på alla elevers förmåga att utvecklas och alla elevers rätt till utbildning är huvudfokus i vårt uppdrag. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsberg Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1-6. Vi har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen och som ett redskap när elever behöver anpassningar.Hemsida: https://konradsbergsskolan.stockholm.se

Instagram: www.instagram.com/konradsbergsskolan

Du hittar oss även på FB, Konradsbergsskolan

Publiceringsdatum
2021-04-08

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig för åk 7-9, matematik- och naturvetenskapliga ämnen. Du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta och behöriga kollegor, där samplanering och kollegialt förhållningssätt är viktiga arbetssätt för att utveckla kompetens och undervisning. Du ska drivas av att kunna möta elevers olikheter och ge eleverna de bästa förutsättningar att utvecklas och nå goda studieresultat. Du ska ha ett elevnära förhållningssätt och kunna använda din relationella kompetens i ditt uppdrag för elevers utveckling. Du har ett tydligt ledarskap i din undervisning och är intresserad av ett aktivt mentorskap. Du ska vara intresserad av ämnesutveckling och dela med dig av dina kunskaper. Konradsbergsskolan är en ny skola med medarbetare som är intresserade och har en vilja av att utveckla skolan tillsammans med elevhälsa och skolledning. Vi söker dig som vill vara en av våra nya lagkamrater och bidraga till vår verksamhet.

Kvalifikationer
Legitimerad lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, åk 7-9.

Kunskaper om UDL (universal design for Learning som ett ramverk för din undervisning)

Du ska ha en vana att använda digitala verktyg i din undervisning, alla elever använder och har en personlig digitla enhet. Du ska ha ett intresse av att variera din undervisning, dina bedömningsformer samt planera för olikheter i din undervisning. Skolan är HBTQ diplomerad och anser att elevdemokrati, elevers ansvar och delaktighet i sin utveckling är viktig värden i vår verksamhet. Vi ser gärna att du drivs av ämnesutveckling utifrån dina ämnen och kan koppla det till forskning om vad som utvecklar elevers lärande.

Du ska ha ett tydligt ledarskap samt en god relationell förmåga, du ska våga hitta nya lösningar om detta behövs för elevers bästa. Du ska en god planeringsförmåga och kunna strukturera ditt arbete. Vilja och god samarbetsförmåga med kollegor.

Övrig information
Du ska ha erfarenhet av UDL (universal design for learning)

Vi ser gärna att du är behörig i ämnet teknik.

NTA

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: 210809 Tillsvidareanställning

Ersättning
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Stockholms kommun

Jobbnummer
5677499


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms kommun: