Högskolelektor i kulturvård inr materialteknik - Högskolan på Gotland - Universitetslärarjobb i Gotland
Högskolelektor i kulturvård inr materialteknik
Högskolan på Gotland / Universitetslärarjobb / Gotland
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn
Visa alla jobb hos Högskolan på Gotland i Gotland

Högskolan på Gotland med campus mitt i världsarvsstaden Visby är mötesplats för akademi, kultur och näringsliv. Med inspiration från Liberal Education-traditionen erbjuder vi högklassig utbildning med målet att skapa självständiga och flexibla akademiker med breda kunskaper. Modellen innebär hög lärartäthet, gränsöverskridande lärande och en nära samverkan med arbetsliv och omgivande samhälle. Den innehåller en kombination av gedigna ämnesstudier och en kontinuerlig träning av nyckelkompetenser som gör studenten väl förberedd för ett allt mer föränderligt yrkes- och samhällsliv. Utbildning för hållbar utveckling, samverkan med regionen och internationellt utbyte är centrala delar i Högskolans verksamhet.
Vårt arbete för studenternas bästa har gjort att Sveriges förenade studentkårer har utsett Gotland till â€?SFS studentkommun 07/08â€?.
Avdelningen för Kulturvård bedriver grundutbildning med inriktning mot byggnadsvård och föremålsantikvariskt verksamhetsfält. Kulturvård är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som spänner från humaniora till naturvetenskap. Utbildningarna kombinerar teori med praktik för att skapa en bredare och djupare förståelse för ämnet.
Forskning vid avdelningen bedrivs inom områdena energiteknik och materialteknik med inriktning på byggnadsfysikaliska problem och klimatpåverkan på historiska byggnader.

Publiceringsdatum
2008-04-28

Dina arbetsuppgifter
* Undervisning och handledning inom programmets kurser med materialteknisk inriktning.
* Medverka i utveckling och planering av kurser och programmet.
* Forskning och utveckling (i mån av finansiering).
Som lärare vid Högskolan på Gotland ska du aktivt bidra till att målen med den nya utbildningsmodellen förverkligas. Du ska ha ett genuint intresse för bildning, breddade ämnesperspektiv och praktiska tillämpningar. Du förväntas ha ett djupt engagemang i studenten och en av dina uppgifter blir att fungera som handledare och mentor i studentens lärprocess.
Varje lärare skall vara beredd att utföra administrativa sysslor och i övrigt med­verka i avdelningens och Högskolans interna arbete.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som högskolelektor är den som har:
1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen,
2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt
3. visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
*  Goda kunskaper om byggnadsmaterialteknik, de traditionella materialens utveckling och byggnadsteknikens historia
* Utbildning med antikvarisk och byggnadsteknisk inriktning
* Yrkeserfarenhet och pedagogiska meriter
*  Forskningsmeriter inom området traditionella material med inriktning mot kalkputs och traditionellt hantverk
Ansökan skall innehålla:
*  Styrkt meritförteckning inklusive förteckning över vetenskapliga respektive pedagogiska arbeten.
*  Kortfattad redogörelse för din vetenskapliga, pedagogiska och administrativa erfarenhet.
* Redogörelse för din pedagogiska grundsyn och dina intentioner för utbildning och forskning inom anställningens ämnesområde.
* Högst fem vetenskapliga respektive pedagogiska arbeten du önskar åberopa.
* Vidimerade kopior av betyg, intyg och examensbevis.
Samtliga handlingar bifogas i tre exemplar.
Högskolan på Gotland strävar efter jämn könsfördelning och mångfald utifrån ett socialt och etniskt perspektiv.

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Deltid
30 %

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-12
Skicka din ansökan till Högskolan på Gotland, registrator, 621 67 Visby eller: registrator@hgo.se
Ange följande referens när du ansöker: D130-2008/234
Ansökan kan skickas till e-postadress: registrator@hgo.se

Kontakt
Jan Lager, Tf Personalchef, 0498-29 98 41, jan.lager@hgo.se
Petra Eriksson, Avdelningsledare, 0498-29 97 14 (Telefon), petra.eriksson@hgo.se

Facklig kontakt
Marie Engegard, 0498-29 99 41 (Telefon), marie.engegard@hgo.se
Åke Hultsten, SACO, 0498-29 99 08 (Telefon), ake.hultsten@hgo.se

Företag
Högskolan på Gotland

Adress
Högskolan på Gotland
62167 VISBY

Kontorsadress
Cramérgatan 3

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0498-29 99 00
Faxnummer: 0498-299962
E-postadress: info@hgo.se

Jobbnummer
205154

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan på Gotland: