Fyra Doktorander inom hälsa och livsstil - Högskolan i Halmstad - Universitetslärarjobb i Halmstad
Fyra Doktorander inom hälsa och livsstil
Högskolan i Halmstad / Universitetslärarjobb / Halmstad
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg
Visa alla jobb hos Högskolan i Halmstad i Halmstad

Anställningarna avser forskarutbildning fram till i första hand licentiatexamen, men med möjlighet till förlängning till doktorsexamen (Högskoleförordningen (HF) 5 kap 7§)
Sektionen för Hälsa och samhälle bedriver forskning och undervisning inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och vård.
Inom området Hälsa och livsstil bedrivs forskning och forskarutbildning om individers, gruppers och samhällets villkor, ansvar och handlande för att främja hälsa och gynnsamma livsstilsval, om samspelet mellan hälsa och livsstil samt om förändringsprocessers effekter. Forskningen kan bidra till en gynnsam hälsoutveckling och höjd livskvalitet för individer och effektivare resursutnyttjande för samhället.

Forskarutbildningen i Hälsa och livsstil leds av Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) som är Högskolans basmiljö inom styrkeområdet livskvalitet. CVHI består av tre samverkande forskargrupper: Gruppen för forskning om hälsofrämjande processer (omvårdnad), Gruppen för forskning om idrott, hälsa och fysisk aktivitet (idrottspsykologi) samt Wigforssgruppen som bedriver forskning om välfärdssystemets betydelse för utsatta grupper (handikappvetenskap).

Arbetsuppgifter: Anställningen som doktorand avser egen forskarutbildning inom området hälsa och livsstil (80 %) samt institutionstjänstgöring såsom undervisning, administration och andra arbetsuppgifter (20 %).
Som anställd doktorand kommer du att bedriva forskning kring hälsa och livsstil inom något av följande prioriterade forskningsteman: Delaktighet och hälsa i ett föränderligt samhälle eller Hälsa och livsstilsförändringar för individer och grupper. Som doktorand förväntas du arbeta aktivt med eget avhandlingsarbete, aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling, delta i vetenskapliga seminarier,
samarbeta med andra doktorander och forskare inom området. Dina forskningsresultat ska fortlöpande avrapporteras på forskningskonferenser, seminarier och utmynna i en avhandling för, i första hand, en licentiatexamen.

Behörighet: Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola. (HF 5 kap 3§). För att bli antagen till forskarutbildning inom området Hälsa och livsstil krävs att den sökande har grundläggande behörighet samt särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (HF 7 kap 39§)
Särskild behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil med inriktning mot handikappvetenskap, idrottspsykologi eller omvårdnad. (HF 7 kap 40§)

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningarna kommer avseende att fästas vid de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (HF 5 kap 5§).
För dessa anställningar gäller dessutom följande:
* dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskarutbildningsområdet
* grad av vetenskaplig mognad, förmåga till kritisk analys och självständigt arbete
* förmåga att inplacera eget forskningsintresse i det gemensamma forskarutbildningsområdet Hälsa och livsstil och prioriterade forskningsteman
* övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter av möjlig betydelse för forskarutbildning inom området
* adekvata kunskaper i engelska.

Publiceringsdatum
2014-03-01

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid

Ersättning
Fast lön
En enhetlig lönetrappa tillämpas för doktorander, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med framstegen i forskarutbildningen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2014-03-31
För att se vad ansökan ska innehålla - se Högskolans hemsida under lediga jobb, 4 doktorander.
Ange följande referens när du ansöker: HOS 2/14
Ansökan kan skickas till e-postadress: rekrytering147@hh.se

Kontakt
Anders Nelson, sektionschef 035-167288 (direktnr) anders.nelson@hh.se
Urban Johnson, professor 035-167261 (direktnr) urban.johnson@hh.se

Facklig kontakt
Kristina Hildebrand, Saco-S, universitetslektor 035-167183 (direktnr) kristina.hildebrand@hh.se
Jenny Engström, OFR/S, utbildningssekr 035-167581 (direktnr) jenny.engstrom@hh.se

Företag
Högskolan i Halmstad

Adress
Högskolan i Halmstad
Box 823
30118 HALMSTAD

Kontorsadress
Kristian IV:s väg 3

Övriga kontaktuppgifter
Telefonnummer: 035-167244
E-postadress: registrator@hh.se

Jobbnummer
1795084

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Halmstad: